SOFINANCIRANJE USPOSABLJANJ ZA HRM! Podjetje IZZA je bila izbrano kot izvajalec usposabljanj za sklop C, na javnem razpisu za izbor izvajalcev usposabljanj VKO. Če ste oddali vlogo za sofinanciranje usposabljanj (Javni razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene) in ste dobili ugodno rešitev vloge, vas vabimo k partnerstvu z našimi številnimi programi. Zahtevajte ponudbo!
 

BLOG

Kompetence v digitalni dobi

Kompetence v digitalni dobi

Strokovnjaki napovedujejo, da bo v prihodnosti, ki jo mnogi poimenujejo z digitalno dobo, veliko pomanjkanje delovne sile. Napovedujejo, da bodo morali zaposleni razvijati predvsem učinkovitost in produktivnost. Razmerje med delovno storilnostjo in osebnim dohodkom bo takšno, da bo treba za dvakrat večjo plačo, narediti trikrat več. Zato bodo morali biti zaposleni pravilno vodeni in motivirani…

Medgeneracijsko vodenje

Medgeneracijsko vodenje: Generacija X, Generacija Y, Generacija Z…

GENERACIJA VETERANOV – tradicionalisti Na to generacijo je zelo vplivala druga svetovna vojna. Po vojni je bilo treba na novo izgraditi gospodarstvo. V tem okolju se je oblikovala tradicionalna vzgoja, pri kateri ni bilo pohval, temveč več kritike in veliko zadolžitev. Popolnoma so zaupali v državo in njene institucije. Njihove vrednote in slog življenja je:…

 

KAJ PRAVIJO O NAS NAŠE STRANKE?

Vsebina je bila dovolj dobro ponazorjena. Predavateljica dovolj jasna – odlična.

Darinka Kirbiš Čistilka, Osnovna šola Starše

Področje čiščenja je res zelo kompleksno, zato so bile teme v osmih uram splošne. Všeč mi je bil pristop predavateljice, saj snov podaja razumljivo za slušatelje.

Ana Marija Jamnik Rupar Vodja službe za kakovost, Aktiva čiščenje d.o.o. Trzin

Seminar PRAVILNO IN USPEŠNO ČIŠČENJE, mi je bil zelo všeč, ker sem svoje znanje nadgradila. Z vsem sem bila zadovoljna, z organizacijo, predavanjem in praktično demonstracijo.

Patricija Slamar Čistilka, Osnovna šola Veržej

Na seminarju ZDRAVA PREHRANA je bilo pestro, zanimivo, jedrnato, strokovno in zanimivo predavanje.

Simona Kuder Kuharica, Vrtec Tončke Čečeve Celje

Na seminarju ZDRAVA PREHRANA sem pridobila sem zelo veliko koristnih informacij, bilo je zanimivo in poučno. Pohvalila bi predavatelja, ki je predaval iz prakse.

Ljerka Pirjevec Dietna kuharica, Dom upokojencev Sežana

Vsebina seminarja o ZDRAVI PREHRANI je bila zelo izčrpna. Zajeta je bila snov, ki mi bo koristila pri mojem delu. Pohvalila bi predavatelja, kateri je teorijo lepo razložil s primeri.

Tea Pihler Vodja prehrane - organizator ZHRP, Osnovna šola Braslovče

Obe predavateljice sta zelo strokovne in imata pravi način predavanja, da lahko naučeno preizkusimo v praksi.

Vodja izmene Plastika Skaza d.o.o.

Pohvalila bi predavatelje, saj sem obnovila svoje znanje in še pridobila veliko novih. Katere bom definitivno preverila v praksi.

Lidija Divjak Mirnik direktorica UMŠD Maribor

Seminarji so izpolnili moja pričakovanja. Predavanja so bila zanimiva in poučna. Izvedel sem veliko novih stvari, katere bom začel takoj uporabljati.

Midhat Midžan SUMIDA d.o.o.

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič Plastika Skaza d.o.o.

Seminar je bil zanimiv, vsebinsko dober in poučen. Veliko argumentiranih  podatkov iz prakse.

Albin Uršej Planer proizvodnje, TURNA d.o.o.

Predavanje je bilo ponazorjeno s praktičnimi  primeri iz prakse. Predavatelj je predaval nazorno in jasno, se vidi da izhaja iz prakse.

Bojan Kramer Vodja proizvodnje, TBP d.d.

S podjetjem IZZA uspešno sodelujemo že nekaj let. Tudi tokrat, s delavnico PSIHORETORIKA NA SESTANKIH, so presegli naša pričakovanja. Seminar se je izvajal v naših prostorih. Udeleženci so bili navdušeni nad organizacijo dela, izvedbo in vsebino seminarja. Pohvala predavateljici gospe Zlatki Dreo. Vselimo se nadaljnjega sodelovanja.

Marjeta Gale, univ. dipl. soc. del. Vodja SKS, Dom upokojencev Kranj

Psihoretorika je moj prvi seminar v podjetju IZZA. Do sedaj nisem še obiskala, tako dobrega seminarja, čeprav se veliko usposabljam. Predavateljica predava iz svojih izkušenj in je zelo dober retorik. Vse predstavi na konkreten in slikovit način, da ti ostane v spominu. Dobila sem kar nekaj novih nasvetov, katere bom od zdaj naprej uporabljala.

Nastja Uranc Pomočnica direktorja, UR-NA d.o.o. Mežica

S podjetjem IZZA imamo vzpostavljeno dolgoletno sodelovanje. Od posamičnih izvedenih programov znotraj preteklih let,  smo v lanskem in letošnjem letu z njimi izvedli okrog 30 delavnic, predvsem s področja vodenja in vitkih procesov. Vodstvo podjetja IZZA odlikuje hitra odzivnost na potrebe naročnika, partnerski in spoštljiv odnos do naročnika, vsebinska prilagoditev programov naročniku in fleksibilno prilagajanje terminov naročniku. Največjo dodano vrednost podjetja IZZA pa vidimo v njihovih izvajalcih, ki pri izvedbah izhajajo iz najnovejših strokovnih spoznanj, obenem pa iz praktičnih izkušenj iz podjetij oz. organizacij, v katerih so zaposleni. Sodelavci so bili z izvedbami podjetja zadovoljni, na kar kažejo tudi rezultati anketnih vprašalnikov, predvsem pa so pridobili uporabna znanja, ki so jih lahko takoj prenesli v prakso, ter neposredne informacije, da so določene spremembe, do katerih so bili zadržani, v praksi možne. Sodelovanje s podjetjem IZZA priporočam, saj boste z njimi lahko naredili premike na področju razvoja svojih sodelavcev, kar pa vam ne bo odvzelo odgovornosti, da pridobljeno znanje in izkušnje stalno spremljate in razvijate.

Majda Šraj Mihelčič HR svetovalec, Kovinoplastika Lož d.d.

Posvet je super izpeljan, tako po strokovni plati, kot tudi po organizacijski. Od vseh predavanj sem dobil, še veliko nasvetov za dela, ki jih opravljam vsaki dan. Predavatelji predavajo »po domače«, tako da vse razumemo. Dobil sem veliko informacij o novih predpisih, katere more upoštevati vsak upravljavec stavbe. Odkar obiskujem posvete, mi gospa ravnateljica in gospodje iz občine, bolj prisluhnejo, pri izvedbi del, odpravi napak in škod.

Moje mnenje je, da bi moral biti, takšen posvet obvezen za vse hišnike in upravljavce stavb. V takšni gospodarski situaciji, kot smo, ti vsak nasvet koristi, saj vedno bolj gledamo na stroške.

Marko Filipčič Hišnik, OŠ Miroslava Vilharja Postojna

Posvet je s strani organizatorjev zelo dobro organiziran in voden. Sama odličnost posveta je v strokovnih predavateljih. Zaradi tega se znanje z lahkoto prenaša na nas slušatelje, čeprav imamo zelo različna znanja. Pridobljeno znanje, pa je vidno pri našem delu, v katerega vnašamo boljše tehnike dela in  nova spoznanja glede materialov in uporabe le teh. Pomembni element posveta je tudi izmenjava izkušenj in reševanje problemov, med slušatelji, na različnih objektih in delih.

Slavko Mužar Mestna knjižnica Ljubljana

Prvič smo obiskali posvet za hišnike in upravljavce stavb. Bilo je zanimivo, strokovno in je izpolnil naša pričakovanja. Z aktualno vsebino smo pridobili nova znanja, ki nam bodo sigurno pomagala pri našem delu. Spoznala sva tudi druge hišnike in izmenjala mnenja.

Jani Komel, Borut Klančič Zdravstveni dom Nova Gorica

Sam posvet je bil odlično izpeljan, zato vse pohvale organizatorju. Teme so bile praktične in strokovne. Veselilo me bo obiskati, tudi v bodoče podobnih strokovnih seminarjev, seveda če bo to v interesu našega vodstva.

Veselim se že bodočih posvetov z vami in vašimi predavatelji.

Janko Kadak MORS (Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije)

Podjetje IZZA d.o.o. je s svojim izbranim predavateljem za seminar 5S – UREJENOST DELOVNIH MEST V PROIZVODNJI zadela v polno, ves čas predavanja je bilo dobro vzdušje. Predavatelj je svoje predavanje popestril s svojimi izkušnjami iz prakse. S tem je zaposlenim odprl nov pogled na urejenost v proizvodnji, kot v režiji. V preprostem jeziku je bilo podanih veliko koristnih informacij in smernic za nadaljnjo delo v proizvodnji

Davorin Vončina vodja proizvodnje TAB d.d. Mežica

Z zadovoljstvom vas obveščam, da smo bili z izvedbo seminarja STREŽBA DVIGUJE KVALITETO STORITEV zelo zadovoljni. Zahvaljujem se vam osebno in vašim sodelavcem za odlično, hitro organizacijo in zelo dobro izvedbo. Posebna zahvala gre predavatelju, ki je s svojo predstavitvijo strokovnega znanja pustil odličen vtis med poslušalci. Le-ti so bili zelo zadovoljni z vsebino in načinom podajanja stroke, očitno smo skupaj izbrali pravo temo, ki je bila zanimiva.

univ. dipl. org. inf. Tina Habjanič direktor podjetja KOMPAS HOTELI d.d. Kranjska gora

Za seminar SODOBNI TRENDI V PREHRANJEVANJU OTROK smo se odločili, ker smo bili zelo zadovoljni z izvedbo seminarja pri nas pred dvema letoma. Moji kuharji se morejo vsako leto izobraževati in to je za nas najboljša oblika učenja. Seminar ke bil v redu sploh, praktični del v kuhinji.

Maja Stepančič Organizator prehrane na osnovni šoli Spodnja Šiška

Glede na reference na spletni strani, za našo dejavnost, so se nam zdeli najprimernejši ponudnik izobraževalnih storitev v naši okolici. Glede na to, da se je vsebina seminarja SODOBNI TRENDI PRODAJE V GOSTINSTVU prilagodila našim zahtevam in pričakovanji. Glede na to je bila izbrana tudi primerna predavateljica (Zlatka Dreo), lahko trdimo, da je bila izbira ponudnika zagotovo pravilna.

Tina Peklar Pomočnica direktorja, TAKOS d.o.o.

S seminarjem REZANJE, NALAGANJE IN DEKORIRANJE NAREZKOV, SIROVIH PLOŠČ, ZAJTERKI, smo bili zelo zadovoljni, ker je bilo veliko prakse. Predavatelj ima zelo veliko teoretičnega znanja in praktičnih izkušenj, katere je želel prenesti na nas. Všeč nam je bilo, da se je podjetje IZZA d.o.o. popolnoma prilagodila naročnikom seminarja, glede na naše zahteve in potrebe v praksi.

Igor Debevec Manager gostinstva HOTEL PARK, Ljubljana

Gorenje d.d. ima zelo veliko poslovnih kontaktov z različnimi izobraževalnimi ustanovami tako doma v Sloveniji kot v tujini. Zato smo zelo veseli, da že vrsto let uspešno sodelujemo tudi z vašo izobraževalno institucijo Izza iz Slovenske Bistrice, ki se s svojimi programi uspešno prilagaja našim potrebam. Še posebej pa smo vam hvaležni, da smo lahko z vašo pomočjo oplemenitili naše znanje na področju usposabljanja srednjega managementa pri izgradnji komunikacijskih veščin in pri utrjevanju sodobnega poslovnega bontona.

Gorenje d.d.

Seminarji so strokovno in praktično naravnani s poudarkom na izboljšanju kakovosti storitve. Menimo, da je Izza na tem področju usposabljanja zanesljiv in odziven poslovni partner.

mag. Marijana Jazbec direktorica kadrovskega sektorja Mercator d.d.

Zakaj IZZA že več let usposablja naše zaposlene?

  • prisluhnejo težavam posameznega podjetja in iz tega pripravijo konkretne teme in vsebine izobraževanj
  • njihova izobraževanja so zelo strokovna in uporabna (tako na mehkem delu, kot tudi na  strokovnih področjih)
  • velik poudarek dajejo takojšnjemu prenosu znanj v prakso – vidi se, da predavatelji izhajajo iz industrije
  • po zaključenih sklopih izobraževanj kritično ocenijo udeležence (njihov pristop, osvojeno znanje)
  • poskušajo se vživeti v podjetje in nadgrajevati znanja na vseh področjih dela
Marijan Kostanjšek direktor podjetja Podgorje d.o.o.

Z izvedbo delavnic REŠEVANJE KONFLIKTOV S PACIENTI in načinom predavanja smo bili zelo zadovoljni. Upamo, da bomo še naprej dobro sodelovali!

mag. Hilda Maze glavna medicinska sestra bolnišnice Celje

Podjetje IZZA uporablja v komunikaciji s strankami izjemno spoštljiv in profesionalno dovršen pristop. To je bil tudi razlog za odločitev, da izvedbo seminarja zaupamo prav njim. Strokovno izveden seminar zagotovo ne bo zadnji, ki ga bomo naročili v podjetju IZZA!

mag. Doroteja Ozimič direktorica Inštituta KON-CERT Maribor
 

RAZPISNI SEMINARJI