3D modeliranje in tiskanje izdelkov

8:00 - 14:00 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 65

NAMEN SEMINARJA

Naučiti se, kako izdelati izdelek ali manjšo serijo izdelkov s pomočjo brezplačnega programskega paketa FreeCAD.

Podjetja že od poznih sedemdesetih let za ustvarjanje prototipov v procesu oblikovanja uporabljajo 3D tiskalnike.Takrat se je to še razvijalo in je bilo cenovno neugodno. Danes je ta tehnologija dostopna vsem, le naučiti se je treba delati z njo.

3D tiskanje ali aditivna proizvodnja je izdelava tridimenzionalnega predmeta iz CAD modela, kjer se material odlaga, spaja ali strdi pod računalniškim nadzorom.

Uporaba 3D tiskalnikov za te namene se imenuje hitra izdelava prototipov. Čas od ideje 3D modela do izdelka je samo nekaj ur. Stroški so v primerjavi z prejšnjimi leti, ko so bili potrebni kalupi in orodja, minimalni.

UPORABA BREZPLAČNEGA PROGRAMA ZA 3D TISKANJE

Programski paket FreeCAD je odprtokodni parametrični modelirnik, ki omogoča ustvarjanje digitalnih kopij objektov (geometrijski modeli) iz vsakodnevnega življenja. Princip parametričnega modeliranja nam omogoča enostavno urejanje geometrijskih modelov objektov s pomočjo urejanja njihove zgodovine in spreminjanja ključnih parametrov. Ker je odprtokoden, je zelo fleksibilen kar se tiče prilagajanja uporabi in nadgrajevanja. Najpomembnejša lastnost pa je, da je ne glede na namen uporabe, popolnoma BREZPLAČEN. Prevedene programske verzije in izvorna koda so na razpolago brezplačno po pravilih GNU Public licence.

FreeCAD lahko uporabljamo na različnih platformah operacijskih sistemov (OS): Windows, Mac in Linux. Na voljo so za različne platforme prevedene programske verzije in izvorna koda, ki jo lahko sami prilagajamo in prevajamo (če imamo za to ustrezno znanje in orodja). Bere in zapisuje veliko odprtokodnih formatov zapisa datotek z bazami podatkov prostorskih objektov, kot so: STEP, IGES, STL, SVG, DXF, OBJ, IFC, DAE in drugi.


Cilji

Na seminarju se bomo naučili:
• Namestiti program FreeCad,
• Standardni potek dela s FreeCad-om,
• Lastnosti in delovno okolje FreeCad-a,
• Izbrati obstoječo plast ali ustvariti novo plast,
• Ustvariti skico na izbrani ravnini,
• Ustvariti element iz skice,
• Izdelati G-kodo za željen element (CNC stroj),
• 3D tiskanje elementa.

Namen

Namenjen je vsem, ki želijo izvedeti več o CAD programih in sami kaj izdelati na CNC stroju oziroma 3D tiskalniku.
Osnovno znanje uporabe računalnika:
• uporaba tipkovnice in miške v grafičnem delovnem okolju MS Windows,
• uporaba programa Raziskovalec (Explorer),
• uporaba katerega izmed Windows programov: npr. Notepad, Wordpad, Paint, MS Word ipd. (uporaba menijev, drsnikov, odpiranje in shranjevanje datotek).

Vsebina

VSEBINA SEMINARJA

 • Vrsta treh osnovnih modulov, ki so potrebnih za izdelavo dokumentacije.

 • Part (izdelava 3D objektov – elementov in uporaba Boolove algebre za kreiranje volumskih elementov).

 • Part Design (uporaba skicirke in geometrijskih gradnikov na osnovi skice ter ukazi za vzorčenje in oblikovni gradniki).

 • Drawing (osnovna oprema risbe s postavitvijo pogledov oziroma 2D prerez).

 • Path, ki se uporablja za izdelavo G-kode (CNC stroj).

 • 3D tisk.

 • Drugi moduli (predstavitev in kratek pregled dodatnih modulov).

 • VAJE

  • Samostojna izdelava 3D modela po navodilih,

  • Samostojna priprava 3D modela za izdelavo G-kode,

  • Samostojna priprava 3D modela za 3D tiskanje.

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

231,00 € + DDV (281,82 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.