Avtokontrola in kakovost - proizvodnja brez izmeta

12:00 - 18:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Kakovost se ustvarja ob vsaki operaciji delovnega procesa. Cilj vsake proizvodnje je, da so stroški čim manjši in posredno s tem doseganje želene kvalitete končnega izdelka. Predrago in neučinkovito je, če ugotovimo slabo kvaliteto – izmet, ko je izdelek že narejen. Naloga vsakega zaposlenega v proizvodnem procesu je, da izvaja kontrolo nad izdelano fazo ali operacijo. Vsak delavec lahko postane avtokontrolor v mrtvem času, ko stroj opravlja določeno operacijo. S tem se tudi prekine enoličnost dela, poveča se produktivnost in izboljša izkoristek časa. Izpolnjevati je potrebno statistični kontrolni list, ki ima nalogo, da proizvodne delavce usmerja k boljši kakovosti.


Namen

Seminar je namenjen vsem, ki želijo tehnična in funkcionalna znanja s področja kakovosti za proizvodnjo, za službo kakovosti, tehnologijo in razvoj.

Vsebina

 • Pomen kakovosti v proizvodnji.

 • Osnove AVTOKONTROLE-AQ (kaj omogoča avtokontrola, medfazna kontrola, kdo je avtokontrolor).

 • Ugotavljanje in beleženje kakovosti na področju avtokontrole:

  • priprava kontrolne dokumentacije,

  • zgradba SKL-AQ,

  • jemanje vzorcev med proizvodnim procesom,

  • delitev kosov,

  • izpis kakovosti SKL-AQ,

  • delovno mesto in delovni pripomočki.

 • Numerični način zapisovanja

  • X-R karta (opis, meje, izračuni),

  • vaja iz prakse.

 • Točkovni sistem ugotavljanja in beleženja kakovosti na področju avtokontrole.

 • Potrditev prvega kosa – parametrov procesa

  • potek dela na delovnem mestu,

  • kontrola v toku operacije,

  • zaključek procesa.

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

190,00 € + DDV (231,80 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.