Celovita kakovost in avtokontrola - proizvodnja brez izmeta

8:00 - 15:00 IZZA d.o.o., Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Osnovno načelo kakovosti je, da naredimo takšen izdelek, ki zadovolji vsakega kupca. V izdelavo takšnega izdelka moramo vložiti veliko truda, uporabiti dobre vhodne materiale, posvetiti več časa kontroli izdelkov in procesov. Kakovost se ustvarja pri vsaki operaciji delovnega procesa. Ciljsleherne proizvodnje je, da s čim manjšimi stroški doseže želeno kvaliteto končnega izdelka. Predrago in neučinkovito je, če ugotovimo slabo kvaliteto - izmet, ko je izdelek že narejen. Politika financiranja ne sme zanemarjati kakovosti, saj podjetje lahko živi le toliko časa, dokler s kakovostjo izdelkov zadovolji zahteve trga.Cilji

- poznali vlogo metod kakovosti v vitkem podjetju in v procesih
- spoznali osnovne metode obvladovanja kakovosti in avtokontrole
- poglobili znanje o procesnem pristopu
- pridobili vpogled v trenutne zahteve kupca na področju metod reševanja problemov

Namen

Seminar je namenjen vsem, ki so odgovorni za kvaliteto v proizvodnji – vodjem avtokontrole, vodjem začetnega projekta avtokontrole in delavcem.

Vsebina

 • Pomen besede KAKOVOST v vitki organizaciji

 • Celovito obvladovanje kakovosti

 • Principi celovitega obvladovanja kakovosti

  • Zadovoljitev zahtev kupca

  • Razumevanje verige kupec - dobavitelj

  • Izvajanje potrebnega in nepotrebnega dela

  • Narediti delo prvič dobro – 0% napak

  • Merjenje uspešnosti in učinkovitosti

  • Stalne izboljšave

  • Odgovornost za kakovost

 • Orodja za izvajanje izboljšav in njihovo vzdrževanje

  • Plan ukrepov

  • Časovni diagram in diagram trendov

  • Nadzorne karte

 • Avtokontrola (samokontrola)

  • Priprava kontrolne dokumentacije

  • Avtokontrola AQ

  • Numerični način zapisovanja

  • Karta Xpr – R

 • Primeri dobrih dobrih praks

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

218,00 € + DDV (265,96 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.