Kako pristopiti k vpeljavi VITKE ORGANIZACIJE

CILJ IN NAMEN USPOSABLJANJA

Naloga vodstva je izgrajevanje noveorganizacijske kulture, katera temelji na disciplini, zavzetosti,sodelovanju po novih produktivnih idejah. Grajenje vitkeorganizacije se začne z pravilno postavijo VIZIJE in STRATEGIJEorganizacije, POSLANSTVA ZAPOSLENIH povezanih s CILJI organizacije inVREDNOTAMI - zahtevami odjemalca (odjemalec= kupec/stranka po ISO TS 16949). Vse to zagotavlja obstojorganizacije na trgu in grajenje konkurenčne prednosti.

Vsebina:

 • Poslanstvo in vizija družbe

 • Strateški plani

 • Vrednote

 • Cilji ( dnevni , mesečni , letni )

 • Standardno vodenje na vseh – LSW

 • Vizualizacija vodenja

 • Izgube pri vodenju

 • Vitka organiziranost ( Self DirectedTeams )

 • Vodenje za dvig »Zavzetost zaposlenih »

 • Vitko poslovanje in model poslovneodličnost

 • Merjenje zavzetosti in učinkovitostivodenja in korektivni ukrepi

 • Primeri dobrih praks v Sloveniji in tujini

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!