Vzdrževanje strojev in naprav

Strokovnjaki in študenti dobijo celotni praktični pregled del; postavitev stroja, mazanje, preventivno in kurativno vzdrževanja ter najnovejša znanja iz organizacije službe vzdrževanja.

TO JE EDINA STROKOVNA KNJIGA IZ PODROČJA VZDRŽEVANJA IZ PRAKSE, IZDANA PO TRIDESETIH LETIH PRI NAS!

 

Vzdrževanje strojev in naprav

212 STRANI STROKOVNEGA ZNANJA!

»Pričujoče gradivo se spopade z najrazličnejšimi vidiki vzdrževanja in zajema področja, kot so pomen, cilji, metode, organizacija vzdrževanja, varnost pri vzdrževanju, novosti pri vzdrževanju idr. Obširen del gradiva se nanaša na vzdrževanje, opis potencialnih okvar ter možnosti popravil strojev, strojnih elementov, pogonov, črpalk, pomožnih naprav, krmilnikov itd.

Gradivo je napisano izrazito praktično, z obilico slikovnih ponazoritev in kot tako zelo uporabno za delo v praksi.«

dr. Iztok Palčič, univ. dipl. gosp. inž. str.
Samostojni raziskovalec,
Laboratorij za načrtovanje proizvodnih sistemov,
Fakulteta za strojništvo Maribor

 

Vsebina knjige:

POMEN IN CILJI VZDRŽEVANJA

 • Proizvodnja brez nepredvidenih prekinitev in motenj

 • Podaljševanje življenjske dobe strojev

 • Zniževanje stroškov dela

 • Informiranost o vzdrževalnih posegih

POSTAVITEV STROJA

 • Izbor lokacije

 • Postavitev stroja na temelj

 • Montaža stroja in priklopi energij

 • Zagon in utekanje stroja

 • Redno vzdrževanje in upravljanje stroja

DOKUMENTACIJA STROJA

 • Izjava o skladnosti

 • Podatki o stroju

 • Obratovalno navodilo

 • Kontrolni zapisnik

 • Prevzemni zapisnik

 • Garancijski list 38

 • Seznam rezervnih delov

 • Sestavne risbe

 • Elektro sheme

 • Hidravlične in pnevmatske sheme

 • Karton stroja

 • Karton mazanja

 • Navodilo za varno delo

 • Evidenca o zastojih

ORGANIZACIJA VZDRŽEVANJA

 • Planirano vzdrževanje

 • Preventivno vzdrževanje

 • Kurativno vzdrževanje in vzdrževanje po stanju

MAZANJE

 • Trenje

 • Mazalna služba

 • Posamično mazanje

 • Centralno mazanje

 • Karakteristike maziv

 • Določitev maziv

PROIZVODNJA IN DOBRO VZDRŽEVANJE

 • Ljudje v vzdrževanju

 • Baze podatkov

 • Ocena izrabljenosti strojev

 • Plan preventivnega vzdrževanja

VZDRŽEVANJE OBRABLJENIH STROJEV

 • Vrste popravil strojev

 • Avtomatizacija strojev

 • Ergonomija strojev

POTEK VZDRŽEVANJA

 • Podstavek stroja

 • Pogonski sklopi

 • Delovne enote

 • Agregati moči

 • Vpenjalna orodja

 • Rezilna orodja

 • Pomožne naprave

 • Krmilniki

NOVOSTI V VZDRŽEVANJU

 • Monitoring

 • TPM (Total Productive Maintenance)

 • Outsourcing

 • Metoda 5-S

 • Metoda JIT (Just in Time)

 • Metoda KANBAN

 • TQM ali Celovito kakovostno vodenje (Total Quality Management)

VARNOST PRI VZDRŽEVALNIH DELIH

 • Varnost v vzdrževalnih delavnicah

 • Osebna varovalna sredstva

 • Varnostne naprave

 • Dvoročni vklop

 • Ocena tveganja

 • Krmilniki

Cena knjige z DDV je 37 €. Pri naročilu nad 10 izvodov priznamo popust.

 

Naročite knjigo