Medgeneracijsko vodenje: Generacija X, Generacija Y, Generacija Z…

GENERACIJA VETERANOV – tradicionalisti

Na to generacijo je zelo vplivala druga svetovna vojna. Po vojni je bilo treba na novo izgraditi gospodarstvo. V tem okolju se je oblikovala tradicionalna vzgoja, pri kateri ni bilo pohval, temveč več kritike in veliko zadolžitev. Popolnoma so zaupali v državo in njene institucije.

Njihove vrednote in slog življenja je:

 • vedno so bili pripravljeni dati prednost delu pred užitki,

 • cenijo red in disciplino,

 • imajo delovne navade,

 • imajo veliko pridobljenega znanja in izkušenj,

 • so potrpežljivi pri čakanju na nagrado,

 • spoštujejo avtoriteto in ji ne ugovarjajo,

 • delo v skupini – delovne brigade,

 • čutijo potrebo po prenašanju svojega znanja na mlajšo generacijo.

Pri njih je zakoreninjeno prepričanje: »Brez dela ni jela!«, »Uči se, da ti ne bo treba delati!«

 

OTROCI IZOBILJA – baby boom generacija

Veterani so zgradili stavbe in šole s pripadajočo infrastrukturo, ki so jih lahko uporabljali njihovi otroci.

Ker je bilo vse zgrajeno, je družba začela spodbujati učenje. Vse pomembnejša je postajala izobrazba, ki je bila temelj razvoja družbe. BB so v mladosti nastopali zelo nematerialistično, saj so doživeli prvo atomsko bombo in vojno v Vietnamu. Uvideli so, da je življenje kratko in ga je treba izživeti. Pojavilo se je hipijevsko gibanje, ki je nudilo veliko svobode: legitimacija marihuane, možnost splava, življenje v komunah.

Zaradi velike recesije in slabe ekonomije v svetu so ti ekstremni svobodnjaki postali vodstvene strukture v organizacijah. BB je v otroštvu dobila delovne navade od staršev. Postali so pohlepni po materialnih dobrinah.

Njihove vrednote in lastnosti so:

 • delaj trdo in dolgo v noč,

 • radi delajo v timu,

 • so optimistični,

 • želijo stalno zaposlitev in so zelo lojalni,

 • pripadnost in zavzetost,

 • želijo socialno varnost,

 • težko sprejmejo kapitalistični način razmišljanja,

 • radi tvegajo v karieri,

kariero so zamenjali za družino, otroke jim vzgajajo starši.

Prepričanja generacije BB: »Pomemben je položaj, ki ga dosežem v organizaciji!«

»Znanje postaja moja konkurenčna prednost!«

BB generacija še vedno želi obdržati položaj v organizacijah. Razvoj gre v smeri, ki je za njih koristna: odkrivanje zdravil, primerno delo, vsi možni pripomočki v tretjem življenjskem obdobju. Želijo si podaljšati življenjsko dobo, kar bo pripeljalo do reform upokojevanja.

 

GENERACIJA X

X-generacija je prva generacija, ki je začela delati z računalniki. Po značaju so zelo črnogleda generacija, saj so doživeli brezposelnost, veliko kriminala, ekološke katastrofe, različne sodobne bolezni (npr. aids), igre politike, institucije izgubljajo verodostojnost. Zaradi tega so cinični, skeptični do marketinških ponudb in politikov. Preizkušajo različne droge, alkohol, spolnosti in vse, kar nudi užitek. Radi so zaposleni v varnih službah, položaj jim ne pomeni ničesar.

Na prvem mestu je zasebno, kakovostno življenje, ne poznajo delovne etike. Zasebno se ne vežejo in si težko najdejo partnerja.

Njihove vrednote in lastnosti so:

 • avtoriteto izzivajo in jo kršijo,

 • glavna vrednota je pravičnost,

 • so najbolj izobraženi, imajo največ delovnih izkušenj v zgodovini človeštva,

 • delajo samostojno in kadar želijo – fleksibilen delovni čas,

 • ne zaupajo organizaciji,

 • težijo k uravnoteženemu načinu življenja (delo, počitek, zabava),

 • svoj čas posvečajo družini in prijateljem,

 • ne sprejemajo odgovornosti, vendar imajo radi izzive.

Njihova prepričanja:

»Zakoni so, da se kršijo!«, »Šef nima vedno prav!«, »Za njih ne velja, da je kupec kralj!«

 

GENERACIJA Y, y-gen

Ta generacija že dela z nami. Pri komuniciranju in delu postanejo zaradi njihovega pristopa zbegane skoraj vse generacije. Y-gen je doživela razpade sistemov in zamenjave vrednot družbe in družine. Zavedajo se, da je življenje kratko in ga je treba preprosto uživati. Vse to jim je izostrilo občutek za vrednote: iskrenost in pravičnost. Ne priznavajo formalne avtoritete, temveč socialno. Preverjajo, ali to, kar govorite, iskreno mislite in delate. Zaradi permisivne vzgoje jih je treba učiti socialnih in delovnih veščin. Organizacije nujno potrebujejo mentorje, ki prevzamejo vlogo starša, saj jih ta navaja na kulturo organizacije. Mentor jih mora naučiti: samostojnega reševanja težav, samostojnosti in prodornosti, osnovnih komunikacijskih veščin, predstavitve lastnega mnenja, kultiviranega vedenja pri različnih pogledih, konstruktivnega reševanja konfliktov. Vse te veščine oz. kompetence bodo dolgoročno obrodile sadove, saj so zelo dobri v komunikaciji in hitrosti z digitalno tehnologijo. Pri svojem delu želijo videti celotno sliko in koliko je njihovo delo koristno za organizacijo. Vi jim morate povedati, kako pomembni so in kako ne moremo brez njih. Želijo veliko pohval in malo kritik. Če uporabite kritiko, mora biti izrečena na štiri oči, spoštljiva, povedati morate svoje iskreno mnenje, pravilno izraziti čustva in to seveda storiti po metodi »sendvič.« So popolnoma nelojalni v organizaciji, lojalni so le sebi – iščejo le možnosti zase.

Njihove vrednote in lastnosti so:

 • so zelo sposobni, a nimajo delovnih navad in discipline,

 • če jim v organizaciji kaj ni všeč, sploh ne pridejo več v službo,

 • povedo vam, kaj si mislijo, brez premisleka in pred vsemi,

 • povišico osebnega dohodka zahtevajo hitro – takoj, ko naredijo večje delo,

 • veliko jim pomeni sodobno opremljen delovni prostor z računalniško tehnologijo,

 • zanima jih okolje, človekove pravice,

 • kupce obravnavajo kot prijatelje,

 • poslovnega oblačenja in protokolov ne upoštevajo,

 • vrednote: zabava, veselje, prijatelji,

 • skrbijo za svoje telo in zdravje,

 • pri vsakem delu sprašujejo: »Zakaj je to potrebno? WHY?« Zato se imenuje y-gen.

 

GENERACIJA Z (mavrični otroci, indigo otroci …)

Generacija Z so otroci, ki še vedno obiskujejo fakultete, šole in vrtce. Kakšni bodo, bo jasno, ko bodo začeli hoditi v organizacije.

Psihologi odkrivajo sledeče:

 • so uganka za marketingarje in tržnike (ker dobijo vse že ob rojstvu),

 • imajo največji vpliv pri nakupih starših,

 • popolnoma digitalna mladina,

 • želijo sodelovati na vseh področjih,

 • zaradi velikega števila informacij imajo kratek spomin in hitro pozabljajo,

 • pomembno je, da imajo najnovejše digitalne igrače,

 • pridobljenih imajo več diplom, različnih znanj,

 • želijo pohvale in takojšno povratno informacijo,

 • tisti, ki niso zadovoljni s trenutnim življenjem, bodo iskali udobje v virtualnem svetu.

 

SODELOVANJE MED GENERACIJAMA x- in y-gen

Razlike med generacijami privedejo do slabih odnosov. Ti pa so temelj počutja v delovnem okolju. Novi stil vodenja ni vodja, temveč mentor, ki zadovoljuje potrebe vseh generacij.

Povezujejo jih naslednje vrednote:

 • pravičnost,

 • prijetno delovno okolje,

 • skrb za naravo,

 • avtonomno in samostojno opravljanje nalog,

 • ravnovesje med družino in službo,

 • zabavno in inovativno delo,

 • vodje morejo upoštevati njihove vrednote, mnenja in želje.

V kadrovskih službah je treba zgraditi različna motivacijska orodja za vsakega posameznika. S tem se bo razvijala zavzetost, pripadnost, uspešnost in učinkovitost.

Veliko pozornost pri usposabljanju pa je treba nameniti usposabljanju vodij, ki morajo začeti prepoznavati vse te novosti in spremembe ter jih reševati s primernimi pristopi za dosego skupnega cilja in za dosego vizije organizacije. Posredno pa je vse to pomembno tudi za obstoj organizacije na trgu pred konkurenco.

 

Literatura in viri:

SCHIRRMACHER, Frank (2007): Zarota metuzalemov. Ljubljana: Vale-Novak.

ŠAPONJA, Danica (2006): Mladina v sodobni družbi, Zbornik prispevkov strokovnega srečanja OBRAVNAVA MLADOSTNIKA S PSIHOZO, Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

PODNAR, Katarina (2008): Mlajši ne zaupajo starejšim in starejši ne zaupajo mlajšim, internetna stran: http://www.dnevnik.si/zaposlitve_in_kariera/aktualno/1042279258

Whitehurst, Jim (2014): Driving Digital Transformation: New Skills for Leaders, New Role for the CIO, A Harvard Business Review Analytic Services Report

Lorenz, Marcus., Rusmann, Michael., Rainer, Strack., Lasse Lueth, Knudd., Bolle, Moritz. (2015): Man and Machine in Industry 4.0., Boston Consulting Group Report

Vse objave