O podjetju

SPOŠTOVANI!

Gospodarska družba IZZA d.o.o. spada med večje zasebne ponudnike usposabljanj in svetovanj. Naše poslanstvo je, da zagotovimo odjemalcem  kvalitetna, sodobna znanja, ki so TAKOJ prenosljiva v prakso.

To pa pomeni, da je vsak seminar, čeprav pod enakim naslovom, popolnoma prilagojen potrebam vsakega odjemalca posebej. S tem dosegamo z naročniki partnerski odnos in ustvarjamo naročniku dodano vrednost. Z našimi odjemalci se srečujemo vsak dan in oni nam dajejo sveže ideje za nove programe, ki jih trenutno potrebuje trg

Programe najprej dodelamo strokovno in vsebinsko, izberemo primernega predavatelja in izvedemo kvalitetno organizacijo seminarja. Ob 20-letnici obstoja lahko povemo, da imamo pogodbo s 148 predavatelji, ki so strokovnjaki iz prakse in ki lahko seminar nadgrajujejo pri naročniku v obliki svetovanja. Prav tako je z nami podpisalo sodelovanje nekaj institucij, med njimi tudi Fakultete. S tem povezujemo potrebe podjetij iz prakse in znanja, ki jih naj fakulteta daje študentom.

Kakovost naših storitev je zelo visoka, zato smo v nekaterih podjetjih že prevzeli izvedbo celotnega plana usposabljanja zaposlenih ali pa smo stalni izvajalci za izbrane programe.

Leto 2008 je postalo uspešno prelomno obdobje za naše podjetje, saj smo izvedli 258 delavnic, seminarjev, tečajev s 4988 udeleženci. V naši bazi partnerjev se nahaja že 1283 organizacij, s katerimi smo že uspešno sodelovali.

Preizkusite nas in želeli si boste sodelovati z nami!

Direktor IZZA d.o.o.,

Drago Bukvič

ZNANJA IZ RAZLIČNIH PODROČIJ:


I =IZZIV= razvijanje programov in pridobivanje odjemalcev s stalnim merjenjem njihovega zadovoljstva

Z =ZAVZETOST= popolna osredotočenost na odjemalca

Z =ZANESLJIVOST= kakovost (rok, cena, izvedba) pri izvedbi izobraževalnih programov in svetovanj

A =AKTIVNOST, ATRAKTIVNOST= stalna prisotnost na trgu z novimi sodobnimi znanji in metodami

Zagotoviti odjemalcu (odjemalec = kupec/stranka po ISO TS 16949) kvalitetne in sodobne izobraževalne programe in svetovanja, ki so TAKOJ prenosljiva v prakso.

To bomo dosegli tako:

  • da bomo nudili predavatelje, ki so svoje teoretično znanje preizkusili v praksi

  • da se bomo popolnoma približali zahtevam in potrebam odjemalcev

  • da bomo ustvarili partnerske odnose z naročniki

  • da bomo ustvarjali dodano vrednost za naročila

Postati največji zasebni ponudnik raznolikih funkcionalno uporabnih znanj na različnih nivojih zahtevnosti. Postati pogodbeni izvajalec in svetovalec za funkcionalna znanja za več podjetij. Z več letnim sodelovanjem se bolje spoznavamo in s tem dosegamo bolj ciljno želena znanja za boljši razvoj podjetja in ustanove.