Organizacija časa in planiranje dela - 2. del

8:00 - 8:00 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

»Milijon načinov je, kako zapraviti dan, toda niti enega načina ni, kako ga dobiti nazaj.«  

Tom DeMarco

Časa ne moremo ustaviti, na razpolago ga imamo toliko, kolikor ga je vsakemu določeno. Izraba razpoložljivega časa je odvisna od naših organizacijskih sposobnosti in ciljev, katerim sledimo. Postavljanje ciljev temelji na naših vizijah in poslanstvu. Realni cilji potrebujejo tudi prave poti, kako priti do njih.

Pri vsakodnevnem delu moramo biti še posebej pozorni in že zjutraj izbrati, kaj bomo naredili in kako zaključili ta dan. Veliko različnih nepomembnih opravkov nam preprečuje, da bi dan zaključili zadovoljni. Kopica vlog, ki jih igramo v vsakdanjem življenju (vodja, mentor, vodja projekta, starš, otrok, partner, …), nam povzroča stres, nas demotivira in zmanjšuje učinkovitost doma in na karierni poti.


Cilji

· povezovanje vizije podjetja z lastno vizijo,
· postavljanje ciljev v podjetju in zasebno,
· metode za uresničevanje ciljev,
· pomembna in nepomembna dela,
· dnevna organizacija dela.

Kompetence

upravljanje s časom, upravljanje s seboj, osebno poslanstvo, načrtovanje, organizacija dela, strateško razmišljanje, vodenje.

Vsebina

1.   Pomen časa v današnjem tempu življenja

 • Usklajevanje dela in prostega časa

 • Pomen učinkovitosti v podjetju

 • Učeča se organizacija

 • Uresničevanje vizije, poslanstva in strategij

2.   Analiza trenutnih vlog in obvladovanje obveznosti

 • Zastavljeni cilji

3.   Postavljanje poslovnih in zasebnih ciljev

 • Analiza cilja po metodi SMART

 • Uresničevanje ciljev in orodja

 • Zakaj ljudje odlašajo in ne dosegajo zastavljenih ciljev

4.   Disneyeva strategija

 • Orodje - ali je projekt možno uresničiti

5.   Kradljivci mojega časa

 • Analiza dnevnih kradljivcev in izboljšave

6.   Delegiranje in učinkovitost dela

7.   Vsakodnevna analiza dela - pomembna in nujna

 • Analiza po kvadrantih

 • Razvrstitev pomembnih in nujnih del

 • Organizacija in izvršitev pomembnih del

 • Prioriteta dnevnih del in razporeditev

 • Krivulja učinkovitosti

8.   Plan sprememb dela in iskanje časovnih rezerv za povečanje osebne učinkovitosti

 • Dnevno, tedensko in mesečno planiranje dela

9.  Plan osebnih sprememb pri svojem delu

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

0,00 € + DDV (0,00 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.