Plan seminarjev 2017

JANUAR

 • 31.1.2017 VODENJE MANJŠIH DELOVNIH SKUPIN

 • 31.1.2017 CNC PROGRAMIRANJE

 • 31.1. 2017 ZMANJŠUJMO BOLNIŠKI STALEŽ (praktični pristop vodje do obolelega)


FEBRUAR

 • 17.2. 2017 PSIHOLOGIJA VODENJA SODELAVCEV VELIKA ŠOLA VODENJA

 • 17.2.2017 PNEVMATIČNI SISTEMI

 • 27.2.2017 DIETNA IN ZDRAVA PREHRANA

 • 27.2.2017 ČIŠČENJE PROSTOROV


MAREC

 • 10.3. 2017 SODOBNA ORODJA ZA VODENJE VELIKA ŠOLA VODENJA

 • 10.3. 2017 HIDRAVLIČNI SISTEMI

 • 14.3. 2017 POVEČAJMO PRODAJO V GOSTINSKI HIŠI

 • 14.3. 2017 PRAKTIČNI PRISTOPI PRI VPELJAVI VITKEGA PODJETJA – I. modul

 • 21.3.2017 PLANIRANJE PROIZVODNJE V VITKEM PODJETJU – II modul

 • 24.3. 2017 CILJNO IN VIZUALNO VODENJE VELIKA ŠOLA VODENJA

 • 28.3.2017 CELOVITA KAKOVOST IN INOVATIVNOST VITKEGA PODJETJA - III. modul


APRIL

 • 4.4.2017 PRETOK MATERIALA IN VREDNOSTNA ANALIZA V PROIZVODNJI – IV. modul

 • 7.4. 2017 POVEČAJMO MOTIVACIJO IN ZAVZETOST ZAPOSLENIH VELIKA ŠOLA VODENJA

 • 7.4. 2017 NABAVNA SLUŽBA – ISKANJE NOTRANJIH REZERV

 • 11.4. 2017 VODENJE IN INFORMIRANJE V VITKI ORGANIZACIJI – V. modul

 • 21.4. 2017 REŠEVANJE KONFLIKTOV NA DELOVNEM MESTU VELIKA ŠOLA VODENJA


MAJ

 • 5. 5. 2017 VODENJE RAZLIČNIH GENERACIJ in Y- GENERACIJE VELIKA ŠOLA VODENJA

 • 5.5. 2017 PRAVOPISNA PRAVILA POSLOVNIH DOPISOV

 • 30.5. 2017 VODENJE SKLADIŠČA IN ZLOGE V SKLADIŠČU

 • 30. 5. 2017 RECEPTOR - OGLEDALO ORGANIZACIJE


JUNIJ

 • LETNI RAZGOVORI

 • ODLIČNOST POSLOVNE SEKRETARKE - Tajnice


SEPTEMBER

 • VODENJE MANJŠIH DELOVNIH SKUPIN

 • TEHNIČNA DOKUMENTACIJA V PROIZVODNJI


OKTOBER

 • 14. STROKOVNI POSVET HIŠNIKOV IN VZDRŽEVALCEV OBJEKTOV

 • STRES IN MOBING NA DELOVNEM MESTU

 • REŠEVANJE KONFLIKTOV IN DELO S TEŽAVNIMI SODELAVCI


NOVEMBER - DECEMBER

 • VITKA PROIZVODNJA

 • METODA 8D - REŠEVANJE REKLAMACIJ

 • VODENJE Z NAČINOM COACHINGA

 • UČINKOVITO VODENJE SESTANKOV

 • PRAKTIČNI NASVETI PRI DELU SOBARIC IN ČISTILK

 • ZDRAVA PREHRANA IN ZDRAVI NAČIN ŽIVLJENJA

 • KAKO OBDRŽATI STARE IN PRIDOBITI NOVE GOSTE V GOSTINSKEM LOKALU


Datumi so informativnega značaja.