Plan seminarjev 2020

JANUAR

 • 16.01. ZDRAVI STIL ŽIVLJENJA ZA POSREDNO ZMANJŠANJE BOLNIŠKE 

 • 28.01. VELIKA ŠOLA VODENJA - I. Modul 

 • 28.01. PSIHOLOGIJA VODENJA 

 • 29.01. METODA 8D - REŠEVANJE REKLAMACIJ


FEBRUAR

 • 04.02. ZMANJŠANJE BOLNIŠKE - PRIMERI DOBRE PRAKSE 

 • 11.02. SKLADIŠČENJE ZA SKLADIŠČNIKE 

 • 11.02. VODENJE MANJŠIH DELOVNIH SKUPIN 

 • 13.02. UČINKOVITO DELOVNO MESTO s poudarkom na izgubah in vpeljavi 5S 

 • 18.02. VELIKA ŠOLA VODENJA - II. Modul 

 • 18.02. CILJNO VODENJE 

 • 21.02. ZDRAVA PREHRANA V KUHINJI JAVNIH ZAVODOV 

 • 21.02. ČIŠČENJE PROSTOROV

 • 24.02. OSNOVE CNC PROGRAMIRANJA


MAREC

 • 03.03. VELIKA ŠOLA VODENJA - III. Modul 

 • 03.03. SODOBNA ORODJA ZA VODENJE 

 • 11.03. MERITVE V PROIZVODNJI-GEOMETRIJSKE DIMENZIJE IN TOLERANCE 

 • 16.03. VREDNOSTNA ANALIZA PRETOKA MATERIALA 

 • 17.03. POGAJANJA V NABAVI IN PRODAJI 

 • 24.03. VELIKA ŠOLA VODENJA - IV. Modul 

 • 24.03. POVEČAJMO MOTIVACIJO SODELAVCEV


APRIL

 • 07.04. VELIKA ŠOLA VODENJA - V. Modul 

 • 07.04. REŠEVANJE KONFLIKTOV 

 • 08.04. CELOVITA KAKOVOST IN AVTOKONTROLA 

 • 17.04. VZDRŽEVANJE PNEVMATIKE IN ELEKTROKRMILJA 

 • 21.04. VELIKA ŠOLA VODENJA - VI. Modul 

 • 21.04. VODENJE RAZLIČNIH GENERACIJ


MAJ

 • 12.05. RAZVIJTE SVOJ STIL VODENJA 

 • 19.05. PLANIRANJE PROIZVODNJE 

 • 19.05. VODENJE MANJŠIH DELOVNIH SKUPIN 

 • 25.05. UPRAVLJANJE ZALOG VHODNIH MATERIALOV 

 • 27.05. ODPRAVA NAPAK V HIDRAVLIKI


JUNIJ

 • 02.06. STREŽBA DVIGUJE KVALITETO STORITEV 

 • 08.06. VODENJE ZA VEČJO UČINKOVITOST


SEPTEMBER

 • 18.09. HIDRAVLIKA ZA VZDRŽEVALCE IN KONSTRUKTERJE 

 • 22.09. VODENJE MANJŠIH DELOVNIH SKUPIN 

 • 28.09. PROJEKTNO VODENJE V PRAKSI 

 • 29.09. NADGRADNJA VELIKE ŠOLE VODENJA - Modul I. 

 • 29.09. POSLOVNA KOMUNIKACIJA ZA VODENJE


OKTOBER

 • 06.10. RECEPTOR - Ogledalo organizacije 

 • 08.10. 17. POSVET HIŠNIKOV IN VZDRŽEVALVCEV OBJEKTOV 

 • 13.10. NADGRADNJA VELIKE ŠOLE VODENJA - Modul II. 

 • 13.10. VODITELJSKA ORODJA ZA POVEČANJE UČINKOVITOSTI 

 • 16.10. CELOVITA KAKOVOST IN AVTOKONTROLA - PROIZVODNJA BREZ IZMETA 

 • 19.10. STRES IN MOBING NA DELOVNEM MESTU 

 • 19.10 METODA 5S IN VPELJAVA 

 • 23.10. ZDRAVA PREHRANA 

 • 23.10. ČIŠČENJE PROSTOROV ZA ČISTILKE 

 • 26.10. VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV


NOVEMBER

 • 03.11. NADGRADNJA VELIKE ŠOLE VODENJA - Modul III. 

 • 03.11. TIME MANAGEMENT 

 • 10.11. SODOBNI TRENDI TRŽENJA V GOSTINSTVU 

 • 17.11. NADGRADNJA VELIKE ŠOLE VODENJA - Modul IV. 

 • 17.11. INOVATIVNO IN KREATIVNO VODENJE TIMA 

 • 24.11. PRETOK MATERIALA IN VREDNOSTNA ANALIZA


DECEMBER

 • 01.12. NADGRADNJA VELIKE ŠOLE VODENJA - Modul V. 

 • 01.12. VODENJE IN COACHING V DOBI 14.0 

 • 15.12. LETNI RAZGOVORI Orodje za večjo motivacijo in učinkovitost na delovnemmestu 

 • 15.12. UČINKOVITO VODENJE ZA VEČJO PRODUKTIVNOST


Datumi so informativnega značaja.