Plan seminarjev 2023

JANUAR

 • 18.01. PRAVOPISNA PRAVILA IN DOPISI ZA ORGANIZACIJE

 • 27.01. VELIKA ŠOLA VODENJA – I. Modul

 • 27.01. PRIDOBIVANJE AVTORITETE IN PSIHOLOGIJA VODENJA

 • 31.01. VPELJAVA 5S – Vitko podjetje


FEBRUAR

 • 01.02. ZDRAV STIL ŽIVLJENJA- ZDRAVJE NA DELOVNEM MESTU

 • 03.02. VELIKA ŠOLA VODENJA – II. Modul

 • 03.02. CILJNO VODENJE

 • 13.02. VZDRŽEVANJE HIDRAVLIKE V PROIZVODNJI

 • 14.02. SKLADIŠČENJE ZA SKLADIŠČNIKE

 • 17.02. VELIKA ŠOLA VODENJA – III. Modul

 • 17.02. SODOBNA ORODJA ZA VODENJE

 • 22.02. VODENJE MANJŠIH DELOVNIH SKUPIN

 • 24.02. ZDRAVA PREHRANA V KUHINJI JAVNIH ZAVODOV

 • 24.02. ČIŠČENJE PROSTOROV

 • 28.02. CELOVITA KAKOVOST IN AVTOKONTROLA – Proizvodnja brez izmeta


MAREC

 • 03.03. VELIKA ŠOLA VODENJA – IV. Modul

 • 03.03. POVEČAJMO MOTIVACIJO SODELAVCEM

 • 10.03. VELIKA ŠOLA VODENJA – V. Modul

 • 10.03. REŠEVANJE KONFLIKTOV

 • 10.03. 3D MODELIRANJE IN TISKANJE IZDELKOV

 • 10.03. STREŽBA DVIGUJE KVALITETO STORITEV

 • 14.03. MERITVE V PROIZVODNJI - GEOMETRIJSKE DIMENZIJE IN TOLERANCE

 • 17.03. VELIKA ŠOLA VODENJA – VI. Modul

 • 17.03. VODENJE RAZLIČNIH GENERACIJ - Vodenje y generacije

 • 23.03. OSNOVE CNC PROGRAMIRANJA

 • 27.03. POVEČAJMO PRODAJO V GOSTINSTVU

 • 30.03. RECEPTOR- OGLEDALO ORGANIZACIJE

 • 30.03. PLANIRANJE PROIZVODNJE

 • 30.03. VODENJE SESTANKOV


APRIL

 • 05.04. NORMIRANJE V PROIZVODNJI

 • 05.04. SLOVENŠČINA ZA TUJCE

 • 07.04. AKADEMIJA ZA VODENJE – I. Modul

 • 07.04. VODENJE ZA POSLOVNO ODLIČNOST

 • 12.04. STRES IN MOBING NA DELOVNEM MESTU

 • 14.04. VZDRŽEVANJE PNEVMATIKE IN ELEKTROKRMILJENJA V PROIZVODNJI

 • 14.04. AKADEMIJA ZA VODENJE – II. Modul

 • 14.04. ORGANIZACIJA ČASA IN PLANIRANJE DELA - 1. del

 • 21.04. ORGANIZACIJA ČASA IN PLANIRANJE DELA - 2. del

 • 18.04. REŠEVANJE REKLAMACIJ PO PPS Metodi (Reklamacija se nikoli ne sme ponoviti!)


MAJ

 • 10.05. PSIHORETORIKA NA SESTANKIH

 • 12.05. AKADEMIJA ZA VODENJE – III. Modul

 • 12.05. POZITIVNA POSLOVNA KOMUNIKACIJA DO SODELAVCEV IN STRANK

 • 17.05. VPELJAVA VITKEGA PODJETJA – metoda 5S

 • 19.05. AKADEMIJA ZA VODENJE – IV. Modul

 • 19.05. KREATIVNO VODENJE TIMOV IN POVEZOVANJE DO CILJEV

 • 26.05. AKADEMIJA ZA VODENJE – V. Modul

 • 26.05. VODENJE IN COACHING V INDUSTRIJI 4.0

 • 25.05. VELIKA ŠOLA VODENJA – I. Modul

 • 25.05. PRIDOBIVANJE AVTORITETE IN PSIHOLOGIJA VODENJA


JUNIJ

 • 01.06. VELIKA ŠOLA VODENJA – II. Modul

 • 01.06. CILJNO VODENJE

 • 05.06. VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV

 • 09.06. VELIKA ŠOLA VODENJA – III. Modul

 • 09.06. SODOBNA ORODJA ZA VODENJE

 • 13.06. PRAVOPISNA PRAVILA IN DOPISI

 • 16.06. VELIKA ŠOLA VODENJA – IV. Modul

 • 16.06. POVEČAJMO MOTIVACIJO SODELAVCEV

 • 23.06. VELIKA ŠOLA VODENJA – V. Modul

 • 23.06. REŠEVANJE KONFLIKTOV

 • 30.06. VELIKA ŠOLA VODENJA – VI. Modul

 • 30.06. VODENJE RAZLIČNIH GENERACIJ- vodenje y generacije


SEPTEMBER

 • 19.09. VIZIJA VITKOSTI - VPELJAVA VITKEGA PODJETJA

 • 20.09. ORGANIZACIJA DELA IN ČASA NA DELOVNEM MESTU

 • 28.09. SMED Metoda

 • 29.09. VELIKA ŠOLA VODENJA – I. Modul

 • 29.09. PRIDOBIVANJE AVTORITETE IN PSIHOLOGIJA VODENJA


OKTOBER

 • 06.10. VELIKA ŠOLA VODENJA – II. Modul

 • 06.10. CILJNO VODENJE

 • 13.10. VELIKA ŠOLA VODENJA – III. Modul

 • 13.10. SODOBNA ORODJA ZA VODENJE

 • 19.10. UČINKOVITO DELOVNO MESTO S VPELJAVO 5S Metode

 • 20.10. VELIKA ŠOLA VODENJA – IV. Modul

 • 20.10. POVEČAJMO MOTIVACIJO SODELAVCEV

 • 24.10. CELOVITA KAKOVOST IN AVTOKONTROLA - Proizvodnja brez izmeta

 • 27.10. VELIKA ŠOLA VODENJA – V. Modul

 • 27.10. REŠEVANJE KONFLIKTOV


NOVEMBER

 • 06.11. ZDRAVA PREHRANA

 • 06.11. PRAVILNO IN USPEŠNO ČIŠČENJE

 • 10.11. VELIKA ŠOLA VODENJA – VI. Modul

 • 10.11. VODENJE RAZLIČNIH GENERACIJ - vodenje y generacije

 • 17.11. VZDRŽEVANJE PNEVMATIKE IN ELEKTROKRMILJA

 • 22.11. 3D MODELIRANJE IN TISKANJE IZDELKOV

 • 22.11. POVEČAJMO PRODAJO V GOSTINSTVU

 • 23.11. REŠEVANJE REKLAMACIJ PO 8D- METODI

 • 24.11.2023 AKADEMIJA ZA VODENJE I. modul

 • 24.11.2023 VODITELJSKA ORODJA ZA POVEČANJE UČINKOVITOSTI

 • 28.11. VPELJAVA ELEMENTOV VITKEGA PODJETJA - Primer dobre prakse


DECEMBER

 • 01.12. LETNI RAZGOVORI - Primeri dobre prakse

 • 12.12. in 13.12. ORGANIZACIJA DELA IN ČASA

 • 08.12.2023 AKADEMIJA ZA VODENJE II. modul

 • 08.12.2023 Upravljanje časa TIME MANAGEMENT I. del

 • 15.12.2023 Upravljanje časa TIME MANAGEMENT II. del


JANUAR 2024

 • 12.01.2024 AKADEMIJA ZA VODENJE III. modul

 • 12.01.2024 POSLOVNA KOMUNIKACIJA ZA VODJE-VODSTVO

 • 26.01.2024 AKADEMIJA ZA VODENJE IV. modul

 • 26.01.2024 INOVATIVNO IN KREATIVNO VODENJE TIMA


FEBRUAR 2024

 • 16.02.2024 AKADEMIJA ZA VODENJE V. modul

 • 16.02.2024 VODENJE IN COACHING V DOBI  I.4.0 in I.5.0


Glede na zasedenost predavateljev, je možna tudi sprememba datuma seminarja.Vsi naši predavatelji izhajajo iz prakse in so večkrat ne planirano službeno odsotni. Zato vas prosimo za razumevanje!