PLANIRANJE IN OGANIZIRANJE GENERALNIH ČIŠČENJ

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Vaši prostori so ogledalo ustanove, v katero vstopajo obiskovalci, svojci, … Za urejenost prostorov poskrbijo ljudje, kateri bivajo v teh prostorih. Čistočo prostora čutimo in jo vidimo. Čistilke – čistilci so osebe, kateri vsaki dan poskrbijo za naše prostore.

V današnjem času, je zahtevno biti čistilec prostorov. Za dobro opravljeno čiščenje je potrebno obvladovati veliko različnih znanj. V prostorih imamo veliko različnih materialov, katere lahko čistimo, samo z ustreznimi postopki in čistili. Zaradi normativov se je potrebno znati organizirati in sistemsko razporediti delo.

Upoštevati je potrebno vse zakonske predpise iz področja ekologije, nevarnih snovi, ergometrije dela, drugih uredb, o zdravem  in varnem delu.In nenazadnje: smo dovolj opremljeni z znanji, ki bi omogočila uspešnejše spoprijemanje z novo epidemiološko situacijo?

Vsebina seminarja je strokovnopripravljena, brez marketinškihelementov o prodaji čistil inpripomočkov.


Cilji

Na seminarju bodo obravnavane teme, katere vam bodo pomagale h kvalitetnejšem delu.
Seminar vsebuje nasvete o možnosti večjega finančnega prihranka - izkoristka dela, z organizacijo dela, pravilnim pristopom in pravilno uporabo čistil.

Vsebina seminarja je strokovno pripravljena, brez marketinških elementov o prodaji čistil in pripomočkov.

Vsebina

1. Planiranje večjih čiščenj

 • namen teh čiščenj

 • vsebina in priprave na čiščenje

 • letni plan in izredne razmere

 • protokol čiščenj

2. Organizacija dela

 • dnevni, tedenski, mesečni, periodični plani čiščenj in generalna dela,

 • zakaj je potrebno temeljitejše čiščenje prostorov

 • kaj je čiščenje in kaj je razkuževanje

 • uspešno in pravilno čiščenje v času epidemije

3. Higiena

 • osebna higiena,

 • higiena delovnih oblačil in obutve

 • higiena rok, pravilna uporaba zaščitnih rokavic

4. Epidemija, pandemija

 • epidemija, pandemija (nekoč, danes, jutri)

 •  mikrobiologija (virusi, bakterije, glive … razmnoževanje, prenosi)

 •  kaj smo se naučili iz nedavne epidemiološke situacije (je strah upravičen ali odveč)

5. Tehnologija čiščenja

 • vrste čistil, njihova namembnost in pravilnost doziranja

 • urejenost delovnih vozičkov in pripomočkov za čiščenje

 • tehnologija postopkov čiščenja

 • čiščenje površin onesnaženih s kužninami

 • sortiranje in rokovanje z odpadki

 • zaključek dela

6. Zaščita pri delu

 • ohranjanje lastnega zdravja (pravilno gibanje pri delu, okvare hrbtenice…)

 • varstvo pri delu

7. Kontrola pri delu

 • zakaj se nekdo pritoži in kako reagirati na pripombe uporabnikov, prostorov, vodstva, …

 • samokontrola pri delu

 • kakovost so ljudje

8. Praktični del

 • demonstracija pravilnega čiščenja pisarne

 • demonstracija pravilnega čiščenja WC

 • demonstracija praktičnega čiščenja prostor po izbiri naročnika

 • pravilna uporaba zaščitnih mask (vrste mask, pravilna namestitev,

 • snemanje, pogoste napake)

 • pravilno izvajanje razkuževanja (priprava delovnih koncentracij, rok uporabnosti delovne raztopine, brizganje, brisanje)

Predavanje bo popestreno s številnimi primeri in nasveti iz prakse ob aktivnem sodelovanju vseh prisotnih.

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

248,00 € + DDV (302,56 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.