Planiranje proizvodnje

8:00 - 14:00 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Cilj vitke proizvodnje je nenehno izboljševanje procesa proizvodnje,odstraniti vse elementein aktivnosti, ki ne ustvarjajo dodane vrednosti, do popolnevitkosti » EXELENT NIVO » . To pomeni, da je proizvodni proces odnaročila do odpreme kratek. To dosežemo tako, da naredimo proizvodnjo bolj prijazno do zaposlenih (motivacija), z metodo 5S (odstranitev nepotrebnih elementov z delovnega mesta), s samostojnim vzdrževanjem in vse to podpremo z metodo KAIZEN. Iz vidika končnega kupca, ki uporablja proizvod ali storitev, je v dodanivrednosti zajet vsak ukrep ali postopek, ki ga je pripravljen plačati. Lahko rečemo tudi, da je usmerjenost principa »lean« ustvariti več vrednosti z manj dela. Organizacija proizvodnega procesa po teh načelih ne zajema zgolj izvedbe določenih aktivnostiali metod napredovanja, temveč pomeni dejansko filozofijo vodenja proizvodnega podjetja.


Namen

Namenjeno vsem vodjem proizvodnje, preddelavcem, planerjem proizvodnje, tehnologom.

Na seminarju bodo udeleženci pridobili in nadgradili znanja pri vodenju proizvodnje in odprava
slabosti proizvodnje;

Vsebina

 • 7 izgub na delovnem mestu proizvodnje
  ( naučimo se jih videti, da lahko kasneje pravilno in na pravem mestu ukrepamo)

 • 5S postopek

  • Pet korakov do urejenega delovnega mesta

  • Vpeljava na delovno mesto

  • Vključevanje pomembnih služb

  • Spremljanje in ohranjanje učinka vpeljave doseženega nivoja

 • Tehnika SMED-a

  • Prednosti hitrih menjav orodja.

  • Kje največ izgubljamo časa pri menjavah?

   • Spremljanje in ohranjanje učinka vpeljave doseženega nivoja

 • Vizualno vodenje

  • Pomembnost prave informacije, ki vzbudi reakcijo

  • Odločitev, kaj potrebujemo vizualno boljše

  • Implementacija na delovno mesto

  • Povezava z ostalimi metodami

  • Spremljanje in ohranjanje učinka vpeljave doseženega nivoja

 • Analiza izgubljenega časa

  • Načini merjenja izgubljenega časa

  • Kako pridobiti zaupanje zaposlenih, ki analizirajo izgubljen čas

  • Analiza izgubljenega časa in ukrepanje

  • Merjenje učinka opreme ( OEE )

  • Spremljanje in ohranjanje učinka vpeljave doseženega nivoja

 • Avtonomno vzdrževanje TPM

  • Združevanje 5S in Vizualnega vodenja za vzpostavitev osnovnega vzdrževanja stroja in opreme s strani delavca

  • Spremljanje in ohranjanje učinka vpeljave doseženega nivoja

 • Standardizirano delo

  • Zakajje potrebno način dela na stroju standardizirati

  • Standardizacija postopka dela

  • Spremljanje in ohranjanje učinka vpeljave doseženega nivoja

 • Možnost vpeljave KanBan metode v proizvodni proces, FIFO

 • Kaizen ( spremenimo način razmišljanjazaposlenih )

 • Predstavitev in načrt vpeljave VITKE PROIZVODNJE v praksi
  (predstavitev dobre prakse in njihove izkušnje ob vpeljavi)

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

198,00 € + DDV (241,56 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.