Poslovna komunikacija vodstva do sodelavcev in strank

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Cilji

Naučimo se osnov sodobnega bontona in spoznamo, zakaj ljudje isto situacijo različno sprejemajo. Seminar je namenjen dvigu kulturne ravni vseh zaposlenih, kar dosežemo s tem, da se ga udeležijo vsi zaposleni in si naredijo osebnostni načrt sprememb.

Namen

Karkoli določena organizacija proizvaja ali ponuja, vse temelji na medčloveških odnosih. Največji kapital vsake organizacije so ljudje. Vsak zaposleni si želi biti v svoji delovni sredini spoštovan, sprejet in cenjen zaradi svojih znanj in spretnosti. Velikokrat se zgodi, da sodelavci, vodje in stranke s svojim nepravilnim obnašanjem in pristopom to preprečijo. Dobri medsebojni odnosi spodbujajo in motivirajo ljudi, da radi hodijo na delo, kar se odraža v dobrih rezultatih in visoki produktivnosti. Temelj dobrih medsebojnih odnosov je osnovno znanje o pravilnem komuniciranju in sprejemanje ljudi takih, kot so.

Kompetence

komunikacija, prepoznavanje temperamentov, preprečevanje konfliktov, osebna rast.

Vsebina

POSLOVNA KOMUNIKACIJA ZA VODSTVO

1.      Pomen poslovne komunikacije

 • S sodelavci nadrejen - podrejen

 • Poslovni obiski – stranke

2.      Pomen prvega vtisa

 • Neverbalna komunikacija

3.      Izkažimo spoštovanje do sogovornika

 • Zaupanje in statusni simboli vodje

4.      Poslovna urejenost in obleka izražata spoštovanje

 • Osnove osebne urejenosti

 • Pomen obleke - uniforme v poslu

 • Neprimerna oblačila v službi

5.      Sodobni poslovni EU bonton

 • Pozdravljanje

 • TI-VI

 • Uporaba titul in nazivov

 • Pravila rokovanja vodje do strank/podrejenih

6.      Pravila poslovna komuniciranja po telefonu in prenosnim telefonom

 • Faze telefoniranja

 • Pravilen sprejem klica

 • Razgovor

 • Zaključek razgovora

 7.      Priprave na poslovni obisk-sestanek

 • Sprejem strank/kupcev

 • Posedanje za mizo

 • Postrežba med sestankom

 • Osnovni bonton na sestanku

8.      Poslovne pogostitve in poslovne obdaritve ob praznikih

9.      Osebnostni načrt  sprememb

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

253,00 € + DDV (308,66 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.