POSTANI DIGITALNI MOJSTER: Povečanje digitalne pismenosti za odrasle

POSTANI DIGITALNI MOJSTER: Povečanje digitalne pismenosti za odrasle


B2 IT d.o.o., Replika PRO d.o.o., ISA ZNANJE d.o.o., IZZA d.o.o., ZDSS - Solidarnost, Občina Trbovlje in Leadership Dynamics d.o.o. smo v septembru 2023 pričeli z izvajanjem projekta Postani digitalni mojster: povečanje digitalne pismenosti za odrasle, ki ga sofinancirata Ministrstvo za digitalno preobrazbo Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna vrednost projekta je 2.994.350,00 EUR.

Namen projekta je izvedba programov neformalnega izobraževanja za pridobivanje osnovnih in naprednih digitalnih kompetenc prebivalcev Republike Slovenije, starih 30 let in več. Udeleženci krepijo zavest o prednostih uporabe digitalnih orodij za posameznika in družbo, razumevanje digitalnih tehnologij ter odgovorno in varno uporabo digitalnih veščin, s čimer tudi krepijo zaupanje v slednje tehnologije.

Naša vizija, ZAKAJ, je podkrepljena s strastjo do izobraževanja in razumevanjem, da so digitalne kompetence ključne v dobi, kjer tehnologija oblikuje naš vsakdan. Verjamemo v moč znanja in dostopa do tega znanja za vse, ne glede na starost ali druge osebne okoliščine.

Ključni cilji projekta

Digitalne veščine vključujejo samozavestno, kritično in varno uporabo digitalnih tehnologij za učenje, delo in sodelovanje v družbi. Opolnomočenje ciljnih skupin na področju digitalne pismenosti bo prispevalo k višji stopnji znanja za uporabo digitalne tehnologije ter omogočilo višjo stopnjo uporabe digitalnih naprav, interneta in storitev. Zato so cilji projekta, ki jih želimo doseči, naslednji

  • pridobivanje ter dvig osnovnih in naprednih digitalnih kompetenc odraslih prebivalcev Republike Slovenije starih 30 let in več,

  • spodbujanje zanimanja za digitalne tehnologije, njihovo razumevanje ter odgovorno in varno uporabo.

 

Aktivnosti projekta

Naše aktivnosti bodo obsegale izvajanje izobraževalnih programov in komunikacijsko kampanjo.

Naši natančno zasnovani izobraževalni programi, ki jih delimo na osnovna in napredna izobraževanja, so prilagojeni potrebam različnih skupin.

Trije osnovni programi:

  • Praktična digitalna pismenost za administrativne delavce - DigiAdmin,

  • Praktična digitalna pismenost za starejše, osebe z oviranostmi, kaznjence in druge - DigiBasic,

  • Osnovna digitalna pismenost za uradnike - DigiService.

Dva napredna programa:

  • Digitalna preobrazba za strokovnjake - DigiExpert,

  • Praktična digitalna pismenost za gasilce in reševalce - DigiRescue.

 

Z našimi komunikacijskimi aktivnostmi želimo doseči široko občinstvo, spodbuditi udeležbo in povečati ozaveščenost o pomembnosti razvoja digitalnih kompetenc, zato bomo oblikovali in izvajali komunikacijsko kampanjo, ki bo obsegala tako tradicionalne kot inovativne pristope za dosego naših zastavljenih ciljev.

Ciljnim skupinam smo na voljo preko vzpostavljenih fizičnih kontaktnih točk, omogočili bomo interaktivne spletne vsebine, organizirali različne spletne in fizične dogodke ter ustvarili različne komunikacijske vsebine z namenom, da v projekt vključimo čim večje število udeležencev ter o projektu seznanimo širšo javnost.

Kontaktne točke za pomoč in informacije:

  • B2 IT d.o.o., Ljubljana, Tržaška cesta 42, 3. nadstropje, od 9.00 do 11.00, 01/2444 201, pisarna@b2.eu

  • B2IT d.o.o., Maribor, Glavni trg 17, 1. nadstropje, od 9.00 do 11.00, 01/2444 201, pisarna@b2.eu

  • Replika PRO d.o.o., Ljubljana, Cesta na Brdo 28, 1000 Ljubljana, 2. nadstropje, od 9.00 do 14.00, 059 050 159, ddk@replika-pro.eu

Dodatne informacije o projektu: www.digimojster.si.

Partnerji:

Projektno partnerstvo sestavljamo:

- B2 IT storitve in izobraževanje d.o.o.
- Replika PRO, idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.
- ISA ZNANJE trajnostno upravljanje znanja d.o.o.
- IZZA izobraževanje in založništvo d.o.o.
- Zveza delavskih sindikatov Slovenije - Solidarnost
- Občina Trbovlje
- Leadership Dynamics, poslovno svetovanje in izobraževanje, d.o.o.

Pri projektu sodelujemo tudi z naslednjimi podporniki projekta:

- Gasilska zveza Krško
- Prostovoljno gasilsko društvo Trbovlje-mesto
- Pomurska gospodarska zbornica
- Regionalna gospodarska zbornica Celje
- Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis Ljubljana, socialno podjetje


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19. (www.eu-skladi.si)