Predavatelji na naših seminarjih

Predavatelji, ki jih boste spoznali na naših dogodkih, so ljudje, ki prihajajo iz prakse in so izjemno uspešni na svojem področju. Svoja znanja utrjujejo vsaki dan na svojem delovnem mestu. Nova znanja pridobivajo v okviru svoje delovne organizacije, kjer se obvezno usposabljajo. Še tako strokovno temo znajo podati na zanimiv način, z veliko primeri in zgodbami. Zato na naših delavnicah nikoli ni dolgočasno in suhoparno podajanje snovi. Po usposabljanju so vedno na razpolago udeležencem, da jim pomagajo.

Veliko tem seminarjev pokrivata dva do trije predavatelji, ki predavajo snov na različnem nivoju iz praktičnega področja dela. Predavatelja vselej določimo, ko je vsebina seminarja strokovno že določena. V desetih letih dela z nami sodeluje in ima z nami pogodbo 138 predavateljev, ki pokrivajo vse teme iz kataloga znanj. 

Zato, ker smo vodilni na področju nudenja tehnično funkcionalnih znanj je z nami podpisala pogodbo tudi Fakulteta za strojništvo Maribor. 

Kakovost naših storitev je zelo visoka, zato smo v nekaterih podjetjih že prevzeli celotna ali določena funkcionalna znanja, ki jih z leti nagrajujemo ali ponavljamo. Na ta način pa se predavatelji tudi lažje prilagodijo zahtevam naročnika naših uslug.