Poslovna komunikacija do sodelavcev in strank

8:00 - 15:00 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Uspeh v življenju je veliko večji, če znamo pravilno predstaviti svoje potenciale v obliki idej, zamisli in posredovanja svojega znanja drugim. Pri posredovanju sporočil želimo, da nas ljudje pravilno razumejo, sprejmejo in od nas prevzamejo navdušenje. To je umetnost retorikov in karizmatičnih osebnosti. Čustva in občutki, ki jih gojimo v sebi, se kažejo navzven. To je še posebej vidno, kadar imamo javni nastop in nas je strah. Nelagodje preprečimo tako, da bolje spoznamo sebe, sprejmemo druge in znamo vzpostaviti dober stik. S temi spoznanji postanemo samozavestni, si zaupamo, spoznamo zakonitosti uspešne komunikacije in s tem obvladujemo pravila javnega nastopanja.


Namen

Seminar je namenjen direktorjem, vodjem na vseh nivojih, nabavnikom, prodajnikom, tržnikom, komercialistom, trgovskim potnikom... PRAVILNI PRISTOP + PRAVILNA KOMUNIKACIJA = USPEŠEN RAZGOVOR (s sodelavcem, s poslovnim partnerjem, s kupcem)

Kompetence

neverbalna komunikacija, javno nastopanje, psihologija, osnove NLP, samozavest, samomotivacija, osebni razvoj.

Vsebina

 • UČINKOVITO KOMUNICIRANJE – OSNOVA RETORIKE

  • Vpliv nebesedne komunikacije

  • Vpliv besedne komunikacije

  • Osnove spoštovanja sebe in drugih

  • Poslušanje – prijatelje imamo, da nas poslušajo

  • Osebni zgled je zelo pomemben

 • OBVLADOVANJE TEMPERAMENTOV POSLOVNIH PARTNERJEV

  • Vrste temperamentov

  • Pravilni pristopi brez konfliktov

  • Osebnostna analiza sebe – test

  • Analiziranje drugih

 • RAZUMEVANJE SEBE IN DRUGIH

  • Pravila poslušanja

  • Očesni gibi

  • Zaznavni sistemi VAKOG

 • TELEFONSKO KOMUNICIRANJE V PODJETJU IN IZVEN PODJETJA

  • Priprave na telefonski razgovor

  • Prvih 10 sekund je odločilnih

  • Osnove pravilnega telefoniranja na stacionarnih in prenosnih telefonih

  • Neprijetnosti po telefonu in kako se profesionalno odzvati

  • Zaključek telefonskega razgovora in obljube po telefonu

 • POSLOVNI PARTNER NA OBISKU

  • Sprejem in posedanje

  • Poslovne vizitke, poslovna darila

 • SPOŠTUJMO SOGOVORNIKOVE VREDNOTE IN PREPRIČANJA

  • Analiza vrednot

  • Ozavestimo prepričanja

 • PRAVILNO IZREČENI ARGUMENTI NA SESTANKU

  • Kako pravilno grajamo, da si ne naredimo škode

  • Pravilna pohvala

  • Besede, ki povzročajo negativnost in stres

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

188,00 € + DDV (229,36 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.