Psihoretorika na sestankih

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, 2310 Slovenska Bistrica 02 843 20 60

PRAVILEN PRISTOP + PRAVILNA KOMUNIKACIJA = USPEŠEN RAZGOVOR

(s sodelavcem, s poslovnim partnerjem, s kupcem)

 

Uspeh v življenju je veliko večji, če znamo pravilno predstaviti svoje potenciale v obliki  idej, zamisli, posredovanja svojega znanja drugim. Ljudje, ki sprejemajo od nas določena sporočila, nas morejo pravilno razumeti in sprejeti naše prepričanje in navdušenje. To je umetnost retorikov in karizmatičnih osebnosti.

Čustva in občutki, ki jih gojimo v sebi, se kažejo navzven. Posebej se to vidi, ko imamo javni nastop in nas je strah. To nelagodje preprečimo tako, da bolje spoznamo sebe, sprejmemo druge in znamo vzpostaviti dober stik. S temi spoznanji postanemo samozavestni, si zaupamo, spoznamo zakonitosti uspešne komunikacije in obvladamo pravila javnega nastopanja - retorike.


Cilji

• odpravljanju treme pred javnim nastopom,
• orodjih za odpravo treme,
• pravilnih psiholoških in komunikacijskih pristopih,
• razumevanju sogovornika,
• pravilih retorike,
• vzpostavitvi dobrega stika.

Namen

direktorjem, vodjem na vseh nivojih, nabavnikom, prodajnikom, tržnikom, komercialistom, trgovskim potnikom oz vsek kateri so v stiku z strankami.

Kompetence

neverbalna komunikacija, javno nastopanje, psihologija, osnove NLP, retorika, samozavest, samo motivacija, osebni razvoj.

Vsebina

PRAVILEN PRISTOP

Pomen javnega nastopa

Osnove verbalne in neverbalne osebne predstavitve

Krepitev samozavesti z zunanjim videzom

Osebne priprave na javni nastop brez treme

Vzpostavitev dobrega stika s sogovornikom

 • Opazovanje brez nalepk

 • Neverbalno sledenje partnerja

Obvladovanje temperamentov sogovornikov

 • Vrste temperamentov

 • Osebnostna analiza samega sebe - test

 • Analiziranje drugih

Pravila posedanja na sestankih in pogajanjih

PRAVILNA KOMUNIKACIJA

Komunikacija kot temelj uspeha in neuspeha

 • Pravila poslovnega komuniciranja

 • Poslovni bonton pri prodajnem razgovoru in sestanku

Razumevanje drugih in samega sebe

 • Pravila poslušanja

 • Očesni gibi

Pravilna komunikacija preko telefona

 • Osnovna pravila - bonton

 • Faze razgovora

 • Zaključek pogovora

 • Obveznosti po razgovoru

Plan osebnih sprememb pri javnem nastopu

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

268,00 € + DDV (326,96 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.