Reševanje reklamacij po PPS Metodi

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

V vsakem delovnem okolju se mnogokrat srečujemo s ponavljajočimi se napakami, z reklamacijami kupca, raznimi težavami v proizvodnji ter z veliko drugimi ponavljajočimi se težavami. ...Več o seminarju ➣

RECEPTOR ogledalo podjetja - ustanove

8:00 - 14:30 IZZA d.o.o., Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 65

Prvi razgovor predstavnika podjetja z gostom, obiskovalcem ali stranko je odločilen. V danem trenutku obiskovalec, preko našega vedenja, dobi prvi vtis o vseh zaposlenih v organizaciji. To pomeni, da ...Več o seminarju ➣

MOBING in STRES na delovnem mestu

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Stresa in pritiskov iz okolja ne moremo odpraviti, lahko pa jih obvladujemo. Z obvladovanjem doživimo pozitivne učinke stresa. Ohraniti želimo nadzor nad sabo. Zdravniki in posamezniki, ki se vsak dan...Več o seminarju ➣

ŠOLA ZA UČINKOVITO VODENJE - Modul I.

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Vodenje je v današnjih časih poklic in ne več samo delovno mesto, ki ti pripada zaradi števila let službovanja v organizaciji. Dobili ste delovno mesto vodje. Kako pa sedaj? Ali ste med šolanjem ......Več o seminarju ➣

ŠOLA ZA UČINKOVITO VODENJE - Modul IV.

8:00 - 14:30 IZZA d.o.o., Ljubljanska cesta 42, 2310 Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Vodenje je v današnjih časih poklic in ne več samo delovno mesto, ki ti pripada zaradi števila let službovanja v organizaciji. Dobili ste delovno mesto vodje. Kako pa sedaj? Ali ste med šolanjem ......Več o seminarju ➣

ŠOLA ZA UČINKOVITO VODENJE - Modul V.

8:00 - 14:30 IZZA d.o.o., Ljubljanska cesta 42, 2310 Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Vodenje je v današnjih časih poklic in ne več samo delovno mesto, ki ti pripada zaradi števila let službovanja v organizaciji. Dobili ste delovno mesto vodje. Kako pa sedaj? Ali ste med šolanjem ......Več o seminarju ➣

ŠOLA ZA UČINKOVITO VODENJE - Modul VI.

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 65

Vodenje je v današnjih časih poklic in ne več samo delovno mesto, ki ti pripada zaradi števila let službovanja v organizaciji. Dobili ste delovno mesto vodje. Kako pa sedaj? Ali ste med šolanjem ......Več o seminarju ➣

Strežba dviguje kvaliteto storitev

8:00 - 14:30 IZZA d.o.o., Ljubljanska cesta 42, 2310 Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Natakar je oseba, ki ima prva osebni stik z gostom. Rekli boste: "To ni nič nenavadnega, saj to je njegovo delovno mesto." Verjemite, da je to delovno mesto ključnega pomena za vašo gostinsko hišo....Več o seminarju ➣

Normiranje in čas izdelave v proizvodnji

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, 2310 Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Za obstoj in konkurenčnost na trgu je potrebno v svoji proizvodnji razviti dober sistem, kateri vpliva na zmanjšanje stroškov, odpravo izgub in povečanje produktivnosti v proizvodnji. Pozorni moremo b...Več o seminarju ➣

LETNI RAZGOVORI - Primeri dobre prakse

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, 2310 Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Letne razgovore uvajajo v organizacijah, kjer želijo vzpostaviti odprto komunikacijo s svojimi zaposlenimi. So orodje za vodenje in motiviranje sodelavcev preko ciljev podjetja oz. družbe. Le dobro po...Več o seminarju ➣

Vodenje manjših delovnih skupin

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Dober vodja se kali več let in se mora nenehno usposabljati, še posebej če je postal vodja iz strokovnjaka ali je zrasel iz svojega tima. V današnjem času je poklic vodje eden najtežjih poklicev, saj ...Več o seminarju ➣

Psihoretorika na sestankih

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, 2310 Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Uspeh v življenju je veliko večji, če znamo pravilno predstaviti svoje potenciale v obliki idej, zamisli, posredovanja svojega znanja drugim. Ljudje, ki sprejemajo od nas določena sporočila, nas more...Več o seminarju ➣

UČINKOVITO DELOVNO MESTO 5S IN SMED

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Cilj vitke proizvodnje je nenehno izboljševanje procesa proizvodnje in odstranjevanje vseh elementov ali aktivnosti, ki ne ustvarjajo dodane vrednosti. Z vidika končnega kupca, ki uporablja proizvod a...Več o seminarju ➣

Arhiv seminarjev