Reševanje in iskanje vzrokov za konflikt

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

REŠEVANJE IN ISKANJE VZROKOV ZA KONFLIKT 

Konflikti so nepogrešljiv del vsakdanjega življenja na različnih področjih in ravneh. Za uspešno delovanje je ključno, da se z njimi soočimo, jih prepoznamo in se nanje odzovemo ter jih razrešimo. Konflikti predstavljajo verjetno najmanj priljubljeno področje komunikacije, saj se ljudje pogosto trudimo se jim izogniti, jih preprečiti, zatreti ali celo prepovedati. 

Za vodjo je ključno razumeti psihološki vidik nastajanja konfliktov, saj lahko tako uspešno in učinkovito reši konfliktno situacijo. Vzroki za konflikt so različni, kot so: različna bazična prepričanja posameznikov, izhajajoča iz njihovih življenjskih izkušenj, kulture in vzgoje. Konflikti izvirajo tudi iz različnih vrednot posameznikov. Posamezniki s specifičnimi kompleksi lahko ključno vplivajo na ustvarjanje konfliktnih situacij. Tisti z manjvrednostnim kompleksom se lahko odzivajo z obrambnimi mehanizmi, medtem ko posamezniki z večvrednostnimi kompleksom lahko poskušajo prevzeti nadzor ali se izogibajo sodelovanju v skupini. Razumevanje teh psiholoških vidikov pomaga vodji pri reševanju konfliktnih situacij.


Cilji

Ugotovili boste, kakšen stil vodenja uporabljate in kako ga lahko izboljšate, koliko avtoritete ste si že pridobili, kako lahko usmerjate ljudi k ciljem in doseganjem rezultatov, kako spodbudite osebno motivacijo posameznika. Spoznali boste orodja za vodenje in njihovo uporabnost v praksi, upoštevali boste drugačne poglede na delo in odnose z ljudmi.

Namen

Vodjem, managerjem, direktorjem, podjetnikom, vodjem oddelkov, vodjem timov, vodjem projektov, vsem vodjem, ki željo spoznati nove tehnike in orodja pri vodenju ljudi, tistim, ki bodo napredovali v svoji delovni sredini in bodo morali voditi svoje sodelavce, vsem, ki so dobili novo delovno mesto vodje in bi radi pridobili socialno moč in avtoriteto.

Vsebina

1. Pomen nastanka konflikta

2.Spoznajmo, kako nastane konflikt

 • Poslušanje

 • Razumevanje

 • Vrste filtrov in zemljevidov v naših možganih

3. Pomen vrednot in bazičnih prepričanj

 • Vrednote osmišljajo življenje, delo in motivacijo

 • Vaše pomembne vrednote – vaja

4. Komunikacijski vzroki za nastanek konflikta

 • VAKOG – besedna čutna ostrina - vaja

 • Uporaba negativnih besed, katere povzročajo konflikt in ga stopnjujejo

5. Pomen čustvene inteligence vodje pri reševanju konflikta

 • EQ- osebnostni test

6. Obvladovanje in prepoznavanje čustev pri nastajanju konflikta

7. Vrsta strategij reševanje konflikta

 • Vrsta stilov reševanja konflikta- osebnostni test

 • Primerjava odzivov pri sodelavcih

8. Postopek in faze reševanja konflikta

 • Vzpostavitev dobrega stika s sogovornikom

9. Osebni plan sprememb pri nadaljnjem delu.

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

281,00 € + DDV (342,82 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.