ŠOLA ZA UČINKOVITO VODENJE - Modul I.

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

1. Modul   27.9.2024 GRADNJA AVTORITETE IN PSIHOLOGIJA VODENJA SODELAVCEV - »Ključ do odličnega vodenja«

2. Modul   04.10.2024 CILJNO VODENJE – »Pot do odličnega vodenja«

3. Modul   11.10.2024 SODOBNA ORODJA ZA UČINKOVITO VODENJE

4. Modul 18.10.2024 POVEČAJMO MOTIVACIJO IN ZAVZETOST SODELAVCEV » Gradnja učinkovite delovne kulture «

5. Modul 25.10.2024 REŠEVANJE IN ISKANJE VZROKOV ZA KONFLIKT

6. Modul 08.11.2024 VODENJE IN SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI GENERACIJAMI V SKUPINI »Gradnja uspešnega delovnega okolja«


 • za eno osebo za 48 pedagoških ur usposabljanja je samo 1488 EUR + DDV 

 • za dve ali več oseb iz iste organizacije je 5% popusta 


Cilj usposabljanja

Vodenje danes ni zgolj delovno mesto; predstavlja resnično poklicno pot, na katero stopite ob prevzemu vodstvene odgovornosti.

Morda se ravno zdaj sprašujete: "Kako naprej?" in iščete smernice za rast vaše vodstvene kariere.

Na žalost je le malo šol, ki ponujajo specializirane predmete iz vodenja ljudi. Zato so dobrodošla usposabljanja, ki nas učijo o najnovejših psihologijah vodenja ljudi v tem dinamičnem svetu.

Biti učinkovit vodja zahteva nenehno osebno rast, stalno usposabljanje in razvoj lastne poklicne poti.

Vodenje ni le spretnost, temveč prava umetnost!

Danes ne gre zgolj za upravljanje sodelavcev; gre za mnogo več - vodenje s srcem. Uspešni voditelji ne sprejemajo le odločitev, ampak tudi gradijo odnose, ki so temelj za uspeh organizacije. Pri tem ključno vlogo igrajo mehke veščine, kot so empatija, komunikacija, ciljna naravnanost, inovativnost in motivacija.


V današnjem dinamičnem poslovnem okolju uspešne organizacije ne oblikujejo le trdne strategije in napredne tehnologije, temveč tudi moč mehkih veščin vodstva. Voditi organizacijo z pravo intuicijo postaja ključno, saj se sodelavci, ki so pravilno navdihnjeni in motivirani, kmalu izkažejo za gonilno silo učinkovitosti na delovnem mestu.

Kako priti na POT DO UČINKOVITEGA VODENJA?

Z veliko izkušenj iz prakse vodenja ljudi in znanjem o delovanju psihologije ljudi smo sistematično oblikovali

ŠOLO ZA UČINKOVITO VODENJE SODELAVCEV.

Usposabljanje je namenjena vodstvu, da se izurijo v odlične vodje svetovnega nivoja.

V času hitrih gospodarskih sprememb je ključno prilagajanje in odzivanje na pravi način.

S pomočjo teh delavnic boste pridobili širok spekter znanj in veščin voditeljstva, ki vam bodo pomagale ne le preživeti, temveč tudi izstopiti in uspeti v dinamičnem svetu sodobnega vodenja.


EDINSTVENOST NAŠEGA USPOSABLJANJA

 • 48ur pridobljenega znanja, ki ga lahko takoj uporabite v praksi.

 • Aktivno preverjanje in preizkušanje naučenega v lastni skupini, s poročanjem o opravljenih "domačih nalogah" na naslednji delavnici in možnosti poglobljene analize rezultatov.

 • Z uporabo psiholoških testov vsak udeleženec oblikuje svoj PSIHOLOŠKI PROFIL, ki mu pomaga razumeti lastne reakcije v različnih situacijah.

 • Analiza osebnih izzivov in potencialnih psiholoških področij za osebno rast in vodenje posameznikov.


Cilji

Vaša pridobljena korist, ko boste obiskovali šolanje TEHNIKE IN ORODJA ZA VODITELJSTVO. Ugotovili boste, kakšen stil vodenja uporabljate in kako ga lahko izboljšate, koliko avtoritete ste si že pridobili, kako lahko usmerjate ljudi k ciljem in doseganjem rezultatov, kako spodbudite osebno motivacijo posameznika. Spoznali boste orodja za vodenje in njihovo uporabnost v praksi, upoštevali boste drugačne poglede na delo in odnose z ljudmi.

Namen

Vodjem, managerjem, direktorjem, podjetnikom, vodjem oddelkov, vodjem timov, vodjem projektov, vsem vodjem, ki željo spoznati nove tehnike in orodja pri vodenju ljudi, tistim, ki bodo napredovali v svoji delovni sredini in bodo morali voditi svoje sodelavce, vsem, ki so dobili novo delovno mesto vodje in bi radi pridobili socialno moč in avtoriteto.

Vsebina

1. Modul - GRADNJA AVTORITETE IN PSIHOLOGIJE VODJE: KLJUČI DO ODLIČNEGA VODENJA

1. Razvoj organizacijskega okolja in pomen avtoriteta

2. Vpliv vodenja na kulturo in klimo v organizaciji

 • Vizija, strategija, poslanstvo, vrednote

3. Elementi kateri gradijo avtoriteto vodje

4. Vrste avtoritete, s katero upravlja vodja

 • Formalna moč - dodeljena

 • Socialna moč – pridobljena

5. Kakšno avtoriteto imate vi v vaši skupini - vaja

6. Pravila pridobivanja moči - avtoritete, če ste zrasli v vodjo iz svoje delovne skupine

7. Pridobivanje sposobnosti vodenja skozi različna časovna obdobja

8. Grajenje psihologije vodenja sodelavcev

9. Pomen kredibilnosti, zaupanja, spoštovanja

10. Osnova dobre komunikacije temelji na spoštovanju

 • Verbalna in neverbalna komunikacija

11. Pravila poslovne komunikacije vodje do sodelavcev

 • Sodobni poslovni EU bonton do sodelavcev in poslovnih partnerjev

12. Plan sprememb pri osebnem vodenju


2. Modul - CILJNO VODENJE – STRATEŠKO VODENJE

 • Pomen vizije, poslanstva, vrednot pri vodenju s cilji

 • Dolgoročni plani organizacije in strategije v tem letu

 • Metodologija postavljanja ciljev

 • Vizualizacija ciljev

 • Komuniciranje ciljev

 • Kaskadiranje ciljev

 • Naloge, odgovornosti in pooblastila za vodje.

 • Postavljanje individualnih ciljev  vsem zaposlenim

 • Kako zaznavamo dosežene cilje

 • Ocenjevanje osebne delovne učinkovitosti in nagrajevanje

 • PDCA ciljev- nadzor

 • Plan sprememb pri osebnem vodenju


3. Modul - SODOBNA ORODJA ZA UČINKOVITO VODENJE

1. Vrline in lastnosti uspešnih vodij

2. Učinkovito komuniciranje s sodelavci

 • Prepoznavanje vrste temperamentov

 • Izvedba osebnostnega testa -vaja

 • Pravilni pristopi do vsakega temperamenta - vaja

 • Grajenje dobrih odnosov med različnimi tipi ljudi

3. Poslušanje 

 • Poslušanje sodelavcev, ko dajemo navodila - vaja

 • Razumevanje navodil, da ne pride do izkrivljenih informacij - vaja

 • Pravila za izboljšanje poslušanja

4. Razmerje med izrečenimi pohvalami in kritikami, se gradi moč vodje

5. Pomen pohvale

 • Kdaj, kaj, kako pohvalimo 

 • Izrekanje pohvale- vaja

6. Pravilno izrekanje kritike

 • Kaj kritiziramo: osebo, delo ali izdelek- storitev?

 • Čustva in kritika, preprečimo,da ne pride do spora

7. Kritika izrečena v sendviču

 • Pravilno izrekanja kritike - vaja

8. Delegiranje dela sodelavcem

 • Pravila delegiranja

 • Vaja: izvedba delegiranja

9. Ali lahko vodja gradi prijateljski odnos do sodelavca?

 • Pomen čustvenih vezi na delovnem mestu

10. Vrste motivacije zaposlenega do dela na delovnem mestu

11. Organizacija časa in dela pri vodenju

 • Imejte nadzor nad vašimi kradljivci časa

12. Plan osebnih sprememb, pri nadaljnjem delu


4. Modul - POVEČAJMO MOTIVACIJO IN ZAVZETOST SODELAVCEV

 • Osnova motivacije in kaj nas spodbuja k delu in dosežkom

 • Vrste motivacijskih dejavnikov

  • Prepoznavanje motivacijskih dejavnikov

  • Ohranjanje in izboljšanje lastne motivacije

  • Samomotivacija

 • Kako zaznavamo motivacijo na delovnem mestu

  • Naše potrebe na delovnem mestu

  • Potrebe organizacije

  • Motivacijski faktorji

 • Počutje na delovnem mestu

 • Vpliv motivacije na učinkovitost

 • Ukrepi za povečanje motivacije zaposlenih

 • Načini motiviranja zaposlenih

 • Vplivi medsebojnih odnosov na motivacijo

  • Pomen vrednot in prepričanj

  • Spoštovanje do vseh zaposlenih in nadrejenih

 • Zavzetost - pripadnost podjetju

 • Prednost timskega dela, pred delom v skupini

  • Vloga posameznika v timu

 • Plan osebnih sprememb, pri nadaljnjem delu


5. Modul - REŠEVANJE IN ISKANJE VZROKOV ZA KONFLIKT

 • Pomen nastanka konflikta

 • Spoznajmo,  kako nastane konflikt

  • Poslušanje

  • Razumevanje

  • Vrste filtrov in zemljevidov v naših možganih

 • Pomen vrednot in bazičnih prepričanj

  • Vrednote osmisljajo življenje, delo in motivacijo

  • Vaše pomembne vrednote - vaja

 • Komunikacijski vzroki za nastanek konflikta

  • VAKOG – besedna čutna ostrina - vaja

  • Uporaba negativnih besed, katere povzročajo konflikt in ga stopnjujejo

 • Pomen čustvene inteligence vodje pri reševanju konflikta

  • EQ- osebnostni test

 • Obvladovanje in prepoznavanje čustev pri nastajanju konflikta

 • Vrsta strategij reševanje konflikta

  • Vrsta stilov reševanja konflikta - osebnostni test

  • Primerjava odzivov pri sodelavcih

 • Postopek in faze reševanja konflikta

  • Vzpostavitev dobrega stika s sogovornikom

 • Osebni plan sprememb pri nadaljnjem delu.


6. Modul - VODENJE IN SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI GENERACIJAMI

1. Vrste različnih generacij, katere so delovno aktivne v organizaciji

2. Značilnosti in posebnosti :

 • stare generacije

 • baby boom - BB

 • x - generacije

 • y -gen

 • indigo generacije

3. Vsaka generacija različno sprejema avtoriteto vodij

4. Vrsta motivacije BB generacije

 • želijo od vodje pravila in razgovor, ko je nujno potreben

5. Vrsta motivacije X generacije

6. Vrsta motivacija Y generacija

 • želijo od vodje navodila in razgovor vsaki dan

7. Združiti x + Y = USPEH

8. Zakaj y gen ne upošteva:

 • odgovornosti

 • discipline

 • delovnih navad

9. Zakaj jim denar in zabava pomeni več kot delo?

10. Prepoznamo karierna sidra in motivacijo posameznika v svoji delovni skupini

 • Osebnostni test- karierna sidra

11. Izrekanje kritike na primerih iz prakse

12. Primeri iz prakse pri podajanju navodil za boljše delo- vaje

13. Osebni načrt sprememb pri vodenju

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

1.488,00 € + DDV (1.815,36 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.