MOBING in STRES na delovnem mestu

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Stresa in pritiskov iz okolja ne moremo odpraviti, lahko pa jih obvladujemo. Z obvladovanjem doživimo pozitivne učinke stresa. Ohraniti želimo nadzor nad sabo. Zdravniki in posamezniki, ki se vsak dan srečujejo s stresom, vedo, da obstajata dve vrsti stresa, ki imata zelo različne posledice. Negativne posledice stresa ogrožajo naše zdravje in splošno počutje, zmanjšujejo sposobnost odločanja. Stalen negativni stres je lahko vzrok za depresijo. Pozitivne posledice stresa omogočajo večjo učinkovitost in povečujejo naše zmogljivosti. V sodobnem svetu je vedno več ljudi pregori na delovnem mestu. Pregorelost je že priznana bolezen v sodobnem poslovnem svetu in velikokrat vpliva na agresivnost na delovnem mestu. To agresivnost imenujemo mobing. Mobing ali psihično nasilje na delovnem mestu je stopnjevanje nerešenega konflikta. Socialna izolacija, napadi na zasebnost, verbalno nasilje, širjenje govoric, spreminjanje nalog s ciljem kaznovanja… Takšna psihična nasilja povzročajo žrtvam hude zdravstvene težave. Delodajalcu povzroča psihično nasilje med sodelavci velike stroške. Stroški nastajajo zaradi izostanka na delovnem mestu, negativnega ugleda podjetja, slabe klime in kulture v podjetju, zmanjšanega delovnega efekta. Vodstvo podjetja mora poskrbeti za preprečevanje in obvladovanje psihičnega nasilja. Potrebno se je najprej seznaniti, kaj je psihično nasilje in kaj o tem govori zakonodaja. Predvsem pa je važno, da se konflikti rešujejo z medčloveškimi odnosi brez zamer.


Kompetence

Osebnostno prepoznavanje občutkov stresa, komunikacija, reševanje konflikta, samomotivacija.

Vsebina

 • Pritiski in obremenitve

 • Vrste stresa, odzivi in vedenje

 • Optimalna raven stresa in negativne posledice

 • Opozorilna znamenja stresa in naš odnos do življenja

 • Zunanji in notranji vzroki stresa

 • Obvladovanje čustev

 • Tolerančni prag stresa pri posamezniku

 • Fizične tehnike obvladovanja kratkoročnega stresa:

  • vaje

 • Krog zadovoljevanja življenjskih potreb:

  • osebnostna analiza kroga posameznika

  • okcijski načrt posameznika

 • Depresija:

  • kako jo prepoznamo

  • kako jo odpravimo

  • preventiva

 • Pregorelost na delovnem mestu (vzroki, prepoznavnost, ukrepanje, preventiva)

 • Mobbing na delovnem mestu:

  • kaj je mobbing, žrtve, reakcije, zakonodaja

 • Prepoznavanje mobinga in povezava s stresom

 • Vrste mobinga – vertikalen in horizontalen

 • Vzroki dejanj psihičnega nasilja

 • Odnos STORILEC – ŽRTEV

 • Preprečevanje in zakonodaja mobinga:

  • zakonska opredelitev prepovedanih oblik ravnanj na delu

  • predvidene kazni za kršitelje,

  • načini potrebnih ukrepanj delodajalcev – primer dobre prakse.

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

288,00 € + DDV (351,36 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.