UMETNOST GRAJENJA SODOBNE POSLOVNE KOMUNIKACIJE: Ključ do poslovnega uspeha

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

UMETNOST GRAJENJA SODOBNE POSLOVNE KOMUNIKACIJE

»Ključ do poslovnega uspeha s sodelavci in poslovnimi partnerji! «

V poslovnem svetu obstajajo pravila, ki jih mora uporabljati vsak poslovnež, ki želi uspeti pri svojem delu. Ta pravila mu pomagajo pri večji samozavesti v različnih poslovnih situacijah. Pravila so napisana tako, da izražajo spoštovanje do druge osebe. Upoštevamo jih skozi celotno življenje v zasebnem in poslovnem svetu. Če bomo upoštevali vsaj nekatera pravila sodobnega evropskega pristopa, bomo uspešno zastopali svoje podjetje, interese in gradili dobre odnose, ki nam bodo pomagali pri poslovnih uspehih. Pravila poslovne komunikacije zajemajo predvsem, spoštovanje do vsakega sogovornika, to pa je osnova za gradnjo dolgoročnih odnosov.

V poslovnem svetu, kjer sta zaupanje in ugled ključna, obvladovanje sodobnega EU poslovnega bontona predstavlja neprecenljivo sredstvo za izkazovanje zanesljivosti, kredibilnosti ter kompetentnosti. To pa ni le etična vrednota, temveč tudi močno orodje, ki daje podjetju izrazito konkurenčno prednost.


Cilji

PRIDOBLJENA KORIST na praktični delavnici in namen seminarja:
Usposabljanje bo okrepilo vaše komunikacijske vodstvene sposobnosti in vam bo omogočilo tudi oblikovanje trajnostnih sprememb v vašem profesionalnem in osebnem življenju. Seminar je namenjen dvigu kulturne medsebojnega komuniciranja med zaposlenimi in zunanjimi sodelavci..

Kompetence

Razvoj kompetenc: komunikacija, neverbalna in verbalna komunikacija, pravila EU bontona, preprečevanje konfliktov, osebna rast.

Vsebina

Pomen poslovne komunikacije

 • Sodelovanje z nadrejenimi in podrejenimi.

 • Učinkoviti poslovni obiski in odnosi s strankami.

Pomen prvega vtisa:

 • Razumevanje neverbalne komunikacije.

Izkažimo spoštovanje do sogovornika

 • Gradnja zaupanja in upravljanje s statusnimi simboli vodje.

Poslovna urejenost in obleka:

 • Osnove osebne urejenosti.

 • Pomen oblačil v poslovnem okolju, vključno z delovno obleko.

Sodobni poslovni EU bonton

 • Pozdravljanje in uporaba titul in nazivov.

 • Pravila rokovanja v poslovnem svetu.

Poslovna komunikacija po telefonu

 • Faze učinkovitega telefonskega komuniciranja.

 • Pravilen sprejem klica, izvajanje pogovora in zaključek razgovora.

Priprava na poslovni obisk ali sestanek

 • Sprejem strank/kupcev, pomen poslovne vizitke, posedanje.

Poslovne pogostitve in obdaritve ob praznikih

 • Kako se obnašati pri poslovnih obrokih.

 • Ustrezno obdarovanje ob praznikih.

Osebnostni načrt sprememb

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

291,00 € + DDV (355,02 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.