Vodenje in coaching v dobi I 4.0

8:00 - 15:00 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Trendi kažejo, da bo vodenje in organizacija potekala popolnoma drugače, kot sedaj.    

Nastale bodo številne spremembe v organizaciji dela, kar bo ponujalo tudi večje priložnosti na trgu in s tem tudi prednosti. V delovnih organizacijah bo potrebno delati  na medgeneracijskem komuniciranjem in posebnim pristopi vodenja, ki se imenuje    coaching. Coaching je metoda, katera je usmerjena v prihodnost za doseganje vrhunskih  rezultatov/ciljev  in ne v reševanje težav  iz preteklosti. Coaching pomeni  pomagati posamezniku, da razvije vse svoje potenciale, da uporabi  vse svoje  notranje vire. Združuje notranje vire, sposobnosti  in moči posameznika, da preseže lastne omejitve in da od sebe največ za dosego lastnih ciljev/rezultatov. Ti cilji  se navezujejo na rezultate organizacije v kateri dela.Cilji

Znanje o namenu coachinga, postavljanje pravilnih vprašanj, razumeti da je poslušanje pomembnejše od govorjenja, občutiti sogovornika, motivirati s pomočjo empatije, gledati na prihodnost - rezultate, pustiti kreativno razmišljanje, da pridejo do rezultatov, zaupati sodelavcu pri iskanju rešitev in opravljanju nalog,…

Kompetence

Vodenje, timsko delo, sprejemanje odločitev, poznavanje drugih in njihovo razmišljanje, odgovornost do sebe in drugih, ustvarjalnost, upravljanje s seboj, sistemsko razmišljanje, doseganje ciljev, usmerjenost k rezultatom, poslušanje in postavljanje pravilnih vprašanj, učinkovita komunikacija.

Vsebina

1.    Kaj je četrta industrijska revolucija - Ind 4.0

2.    Napovedi do  leta 2030

3.    Zahteva po »drugačnih  povezanih voditeljih« 

4.    Kakšen je  ta novi »digitalni voditelj«

5.    Ključne voditeljske kompetence  za  uspeh in konkurenčnost  v prihodnosti so v spremembi razmišljanja pri :

 • reševanje problemov in kritično razmišljanje

 • strateško in sistemsko razmišljanje,

 • lateralno razmišljanje,

 • poslovno-informacijska pismenost,

 • internacionalizacija poslovanja,

 • delovanje v multinacionalki okoljih in medkulturno sporazumevanje,

 • fleksibilnost in prilagodljivost,

 • samo odgovornost in proaktivnost,

6.    Stalna skrb za razvoj  sodelavcev   - po modelu Strenght Finder 

7.    Pomen vpeljave procesa coachinga v organizacijo

8.    Osnove coachinga in definicije

 • Kaj coaching ni ?

 • Razlika med: mentoriranjem,  vodenjem, svetovanjem, treningom, terapijo

 • Kaj coaching je ?

9.    Coaching orodje za doseganje ciljev posameznika, s cilji organizacije

10. Model GROW

 • Goal - Cilj

 • Reality - Realnost

 • Opportunity - Možnosti

 • Will – Volja

11. Veščine in orodja za izvajanje coachinga

 • Govorica telesa

 • Aktivno poslušanje

 • Sposobnost spraševanja

 • Sposobnost zaznavanja

 • Grajenje zaupanja

 • Motiviranje

 • Osredotočenost

 • Objektivnost

 • Odgovornost

12. Praktični primer izpeljave coachinga

13. Osebnostni načrt sprememb

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

253,00 € + DDV (308,66 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.