Voditeljska orodja za povečanje inovativnosti in kreativnosti

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 65

Ključ do večje uspešnosti je v spremembi procesov dela. S povečevanjem obsega dela in prejetih dokumentov se zmanjšuje natančnost in hitrost dela. Če želimo skrajšati čas in povečati natančnost podanih informacij, je smiselno razmišljati o vpeljavi orodij, ki nam bodo olajšala delo. Vsi v pisarnah se trudimo, da bi opravili delo čim bolj organizirano in učinkovito. Načrtovano delo izkoristi vse možne potenciale zaposlenih v pisarnah. Najtežje je ocenjevanje storilnosti administrativnega dela. V razvitih sistemih delajo po metodah, ki omogočajo večjo učinkovitost, delo brez stresa, večje zadovoljstvo strank in sodelavcev.


Cilji

Metode in seminar temeljijo na:
· spoznavanje orodij za vodenje in njihova uporabnost v praksi
· usklajevanje in upoštevanje drugačnih pogledov na delo
· postavljanje ciljev povezanih z letnim planom in delegiranje
· spoznavanje motivacijskih orodij za različne generacije in kariernih sider
· učinkovitem komuniciranju v oddelku
· doseganju dobrega počutja
· timski pripadnosti oddelka
· nenehnem iskanju izboljšav na področju pisarne oziroma oddelka

Namen

Ključ do večje uspešnosti je v spremembi procesov dela. S povečevanjem obsega dela in prejetih dokumentov se zmanjšuje natančnost in hitrost dela.

Kompetence

osebna organizacija s pomočjo orodij, samomotivacija,
reševanje problemov, upravljanje s samim seboj.

Vsebina

1.    Stalna komunikacije vizije, misije  in  strategij

2.    Definicija vrednot in zagotavljanje  vedenja v skladu z njimi   

3.    Voditeljstvo po modelu poslovne odličnosti

4.    Umetnost  postavljanja ciljev,  zapisi in vizualizacija ciljev

5.    Periodično standardizirano spremljanje  realizacije ciljev in podajanje povratne informacije

6.    Standardizacija vodenja  po modelu Katedrala, rdeče črte, ABC modelu

7.    Vidnost vodenja

8.    Naloge, odgovornosti in pooblastila voditeljev za dvig učinkovitosti

9.    Učinkoviti sestanki kot orodja informiranja, komuniciranja, iskanja vzrokov in rešitev

10. Razvoj  namestnikov in  naslednikov

11. Razvoj  agilne organizacije

12. PPS – standardne tehnike reševanja problemov

13. Voditeljske kompetence za :

  • sprejemanje odločitev

  • prepoznavanje izgub

  • reševanje problemov

  • ukrepanje

  • diskusijo

14. Proces razvoja medsebojnega  zaupanja in  spoštovanja

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

199,00 € + DDV (242,78 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.