Vzdrževanje strojev in naprav

8:30 - 14:00 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Vzdrževanje strojev in naprav je ena od najzahtevnejših funkcij v podjetju. Od načina vzdrževanja in nege strojev, objektov, in naprav je odvisno delo v podjetju. Zaradi velike konkurence izdelkov na trgu, se cene teh nenehno znižujejo. Vsak proizvajalec ali podjetnik mora težiti k nenehnemu krajšanju izdelavnih časov, materialnih stroškov in stroškov dela. Vsi ti ekonomski razlogi zahtevajo visokoproduktivne stroje in naprave, ki so po možnosti čim bolj avtomatizirani. Stroji imajo vedno večji pomen, zato mora biti njihovo delovanje zanesljivo. Vzdrževalci se vedno bolj specializirajo za popravila določenih strojev in naprav. S tem se zagotovi hitrejše diagnosticiranje napake in odprava le-te. Delavec ni več samo delavec za strojem, ampak prevzema vlogo vzdrževalca in kontrolorja kvalitete izdelkov.


Cilji

vzdrževanje v malem podjetju in večjem podjetju mora biti sistematično pripravljeno in planirano. S tem dosežemo minimalne zaustavitve stroja. Neustrezen pristop k vzdrževanju strojev in naprav lahko privede do škode, ki je izredno draga. Ne zaradi popravila, temveč zaradi izgube časa v proizvodnji.

Namen

Seminar je namenjen vodjem vzdrževanj, vodjem proizvodnje, tehnologom, vzdrževalcem, lastnikom podjetij, obrtnikom in vsem, ki jih zanima vzdrževanje.

Kompetence

strokovna tehnična znanja, organizacija dela.

Vsebina

 • Pomen in cilji vzdrževanja (znižanje stroškov, podaljšana življenjska doba, vzdrževalni posegi).

 • Organizacija vzdrževanja (planirano, neplanirano, preventivno vzdrževanje).

 • Postavitev stroja (temelji, montaža, priklopi, zagon, upravljanje).

 • Dokumentacija o stroju.

 • Novosti v vzdrževanju (monitoring, TPM, outsourcing, informacijski sistem kot pomoč pri vodenju, razni kazalniki za primerjavo med podjetji).

 • Potek vzdrževanja (pogonski sklopi, delovne moči, orodja, krmilniki).

 • Optimalna proizvodnja in dobro vzdrževanje.

 • Energetske naprave

 • Vzdrževanje ogrevalnih naprav

 • Vzdrževanje prezračevalnih naprav

 • Vzdrževanje postrojenj komprimiranega zraka (kompresorske postaje, nadzor...)

 • Vzdrževanje hladilnih sistemov

 • Varnost pri vzdrževalnih delih

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

209,00 € + DDV (254,98 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.