Zaupali so nam

Projekt JP ASI 2019


Radenska d.o.o.
Perutnina Ptuj d.d.
ETA Cerkno d.o.o.
SUMIDA Slovenija d.o.o.
MIV SERVIS d.o.o.
EUREL d.o.o.
CONTAINER d.o.o.
ALUMUNIM KETY d.o.o.
HENKEL d.o.o.
Juteks d.o.o.
Termo-shop d.o.o.
STARCOM d.o.o.
Rokus Klet d.o.o.
...

 

 

V projektu ASI 2017 smo sodelovali z naslednjimi podjetji


TURNA d.o.o.
SLKI d.o.o.
TURNAPLAST d.o.o.
MAKSIM d.o.o.
KIP VIZIJA
Maksim d.o.o.
...

 

 

JAVNE UPRAVE


Državni Zbor Republike Slovenije
Občina Kungota
Občina Lenart
Občina Ljutomer
Upravna Enota Ljutomer
Upravna Enota Sevnica
Upravna Enota Zagorje

 

 

PODJETJA


Acroni d.o.o.
Adk d.d. Maribor
Aero d.d.
Afrodita d.o.o.
Akers valji ravne d.o.o.
Akripol d.d.

Alpina d.d.
Alpos Šentjur
Arcont d.d.
Arcont Ip d.o.o.
Avtobusni promet Murska Sobota d.d.

Avtonet d.o.o.
Baumuller Dravinja d.o.o.

Brest Pohištvo d.o.o.
Cablex-M d.o.o.
Cetis d.d. Celje
Cinkarna Celje d.d.

CNC P&K d.o.o.
CME d.o.o.
Creina d.o.o.
Container d.o.o.

CUDV Črna na Koroškem

Danfos Trata d.o.o.
Domel d.o.o.

Eldom d.o.o.
Elektro Maribor
Engro Tuš d.o.o.
Era Velenje
Eti Izlake d.d.
Eurest d.o.o. Ljubljana
Fori d.d.
Fragmat d.o.o.
Fructal d.d. Ajdovščina
Galaksija Trebnje
Geberit d.o.o.
Gkn Driveline Slovenija d.o.o.
Gorenje d.d.

Gorenjski tisk d.o.o.
Gostinstvo, Borut Berlak s.p.
Gostol Gopan d.o.o.

Grammer d.o.o.

Herz d.d.
Hidria Perles d.o.o.
Hidria IMP Klima d.o.o.
Ina Kotalni ležaji – Predstavništvo Maribor
Inles Ip d.o.o.
Ino Brežice d.o.o.
Instalacije d.d. Ajdovščina
Impol Inotechna d.o.o.
Impol d.o.o.
ITW Metalflex d.o.o.
Izbira Laško
KAL d.o.o.
Keko – Varicon d.o.o.

Klasek d.o.o.
KLS d.d.
Kmečka zadruga Sevnica

Kovinoplastika Lož

Kopitarna Sevnica d.d.
Kostak d.d.
Kolpa d.d.

Krka Zdravilišča d.o.o.
KZ Lenart
Lesna TIP, Otiški vrh d.d.
Litostroj E. I. d.o.o.
Litostroj Ulitki d.o.o.
LIP Bled d.d.
Livar d.d.
Ljubljanske Mlekarne d.d.
Luka Koper d.d.
Mercator d.d.

Mercator Emba d.d.
Mesarija Bolarič
Mesarstvo Arvaj Kranj
Metalflex d.o.o.
Mizarstvo Tajhmajster d.o.o.

Most d.o.o.

Monter Dravograd d.o.o.

Muflon d.o.o.

NCM d.o.o.

Norka GT d.o.o.
Niro Steell d.o.o.
Nlb Propria d.o.o.
Noži Ravne d.o.o.
Numip Krško d.o.o.
Panvita d.d.
Pancon d.o.o.

Paloma d.d. Sladki vrh

Pekarna Grosuplje d.d.
Pekarna Vrhnika d.d.
Pivka Perutnina d.d.
Podgorje d.o.o.

Preis d.o.o. Sevnica
Prospera plus d.o.o.
RRA Notranjsko – kraške regije

Reflex d.o.o.
Rakan d.o.o.
REM d.o.o.
Recinko d.o.o.
Rotis d.o.o.
Sava d.d.
Sava Avto d.o.o.
Savatech d.o.o.

Schrack Technik d.o.o.
Seng d.o.o.
SGP Kraški zidar d.d.
SIP d.d. Šempeter
Sip Mobil d.o.o. Šempeter
Sibo group d.o.o.
Sistemska Tehnika d.o.o.
Skf Slovenija d.o.o.
Slomškova družba d.o.o
Steklarna Hrastnik d.d.
Snežnik d.d.
Strenia d.d.
STRIP’s d.o.o.

Šepič d.o.o.
Swatycomet d.o.o.
Systemair d.o.o.
Salonit Anhovo d.o.o.
TAB d.d. Mežica

Terme d.d. Maribor

Terme Olimia d.d.

TAKOS d.o.o.

TBP d.d.
TE Brestanica d.o.o.

Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.
TIM Svetila d.o.o.
TKK Srpenica d.o.o.

Tovarna papirja Goričane d.d.
Turna d.o.o.

TP Košarica d.o.o.
TPV d.d.

Trimo d.d. Trebnje
TVT – Storitve d.o.o.
TT Okroglica d.d.
Varis Lendava

Varsi

Vegrad Velenje d.d.
Vitli Krpan
Vivapen d.o.o.
Vogt Electronic Slovenija d.o.o.

XAL Svetila d.o.o
.
Zavarovalnica Maribor
Zavod za zdravstveno varstvo Koper

ZIP Center d.o.o.
Železarna Ravne – Sistemska Tehnika d.o.o.

 

 

 

 

BOLNIŠNICE IN DOMOVI STAREJŠIH OBČANOV


Dom starejših občanov Črnomelj
Dom starejših občanov Kamnik
Dom starejših občanov Ljutomer
Dom starejših občanov Loka Zidani Most
Dom starejših občanov Novo Mesto

Dom starejših občanov Sežana
Dom starejših občanov Trebnje
DUO Impoljca
Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja
Dom upokojencev Podbrdo

Dom upokojencev Kranj

Dom upokojencev Polzela
Dom upokojencev Idrija

Pomurske Lekarne
Skupnost Socialnih Zavodov Slovenije
Splošna bolnišnica Murska sobota

Zdravstveni dom Slov. Bistrica
Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna
ZRS za transfuzijsko medicino Ljubljana
Lekarne NM

 

 

SKLADI ZA IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV


Ajdovščina
Novo Mesto
Ptuj
Koper
Črnomelj
Metlika
Maribor
Kranj
Krško
Slovenska Bistrica
Murska Sobota
Lendava
Gornja Radgona
Ljutomer
Zagorje
Hrastnik
Zagorje
Trbovlje

 

 

HOTELI


Atomske toplice
Hotel Astoria Bled
Hotel Creina Kranj
Hotel Habakuk Maribor
Hotel Park

Hotel Slovenija
Hotel Špik
Kompas Bled
Kompas Hoteli d.d.
Kompas Mejno Turistični Servis d.d.
Kranjska Gora
Merx Radlje
Metropol Group d.d. Portorož
Motel Podlehnik
Ormož
Palace Portorož
Piramida Maribor
Postojnska Jama Turizem d.d.
Terme d.d. Maribor

Terme Olimia d.d.

Terme Vivat d.o.o.

 

 

VRTCI


Viški vrtci
Vrtci Novo Mesto
Vrtec Črnomelj
Vrtec Jarše
Vrtec KURIRČEK Logatec
Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica
Vrtec Sežana
Vrtec Šmarje pri Jelšah
Vrtec URŠA Domžale

 

 

 

ŠOLE


Dijaški dom Bežigrad
Dijaški dom Koper
Gimnazija Brežice
Osnovna Šola Celje
Osnovna Šola Center Domžale
Osnovna Šola Dob
Osnovna Šola Dornberk
Osnovna Šola Dutovlje
Osnovna Šola Miren
Osnovna Šola Logatec

Osnovna Šola Ob Dravinji Sl. Konjice
Osnovna Šola Pohorski odred Slov. Bistrica
Osnovna Šola Renče
Osnovna Šola Rodica
Osnovna Šola Spodnja Šiška

Osnovna Šola Stročja vas
Skupnost Osnovne Šole Domžale
Skupnost Osnovne Šole Kamnik
Skupnost Osnovne Šole Trebnje
Univerza Ljubljana
Zavod za šolstvo

 

 

 

RAZVOJNE AGENCIJE


Mra Maribor (Phare Program)
Halo d.o.o.
Območna razvojna agencija Krasa in brkinov
Icra
Ohranjanje Obrtniških Poklicev Šmarje
Posoški razvojni center
Razvojna agencija Kozjansko

 

 

 

OBRTNE ZBORNICE


Območna obrtna zbornica Črnomelj
Območna obrtna zbornica Gornja Radgona
Območna obrtna zbornica Hrastnik
Območna obrtna zbornica Izola
Območna obrtna zbornica Koper
Območna obrtna zbornica Krško
Območna obrtna zbornica Lendava
Območna obrtna zbornica Ljutomer
Območna obrtna zbornica Logatec
Območna obrtna zbornica Metlika
Območna obrtna zbornica Murska Sobota
Območna obrtna zbornica Piran
Območna obrtna zbornica Ruše
Območna obrtna zbornica Slovenska Bistrica
Območna obrtna zbornica Šmarje pri Jelšah

Območna obrtna zbornica Trbovlje
Območna obrtna zbornica Trebnje
Območna obrtna zbornica Vrhnika
Območna obrtna zbornica Zagorje

 

 

 

 

SVETOVANJA IN POMOČ PRI NASTAVITVI IN VPELJEVANJU SISTEMOV


Državi Zbor Republike Slovenije
Eldom d.o.o. Maribor
Kostak d.d.
Kruh Pecivo Maribor
Podgorje d.o.o.
Pekarna Grosuplje
Skupnost šol in Vrtcev Domžale (16 enot)
Skupnost šol Kamnik (10 enot)
Swatycomet d.o.o.
Tvt Storitve d.o.o.
Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica
Kostak d.d.