18. Posvet hišnikov

8:00 - 17:00 V prostorih gasilskega doma Slov. Bistrica, Kolodvorska ul. 23, 2310 Slov. Bistrica 02 843 20 65

Hišnik vzdrževalec pri svojem delu potrebuje veliko različnih znanj,ki so povezana z zakonodajo, strokovnostjo v praksi, novostmi pri materialih, v energetiki, pri popravilu stavbnega pohištva, notranje opreme, urejanju okolice, …

Čeprav se varčuje povsod, je popolnoma nesmotrno varčevati pri znanju za prakso. Z enim strokovnim opravilom, ki se ga boste naučili na posvetu, se lahko povrne finančni vložek, kot je kotizacija. Da vaša strokovnost ne bi bila okrnjena in vi ne prikrajšani za vsakoletno prijetno srečanje, smo preudarno izbrali vaše številne predloge za strokovne teme predavanj. Omejili smo se na varčevanje v smeri, kaj lahko sami naredite in privarčujete vaši organizaciji. Za predavanja smo izbrali strokovnjake, ki vam bodo predavali iz prakse.

Letos ne izvajamo več VARSTVA PRI DELU.
Namen

šole, vrtci, kopališča, knjižnice, trgovski centri, bolnice, zdravstveni domovi, terme, gostinski objekti, zavarovalnice,..

Vsebina

18. POSVET HIŠNIKOV - UPRAVLJAVCEV STAVB – 08.10.2020, 

se bo izvajal v prostorih gasilskega doma Slov. Bistrica, Kolodvorska ul. 23, 2310 Slov. Bistrica. 


8.00 - 8.15– sprejem udeležencev 

8.15 – 10.30 – VLOGA IN DELO HIŠNIKA PRI OBVLADOVANJU PRAVILNIH POSTOPKOV HIGIENIZACIJE IN RAZKUŽEVANJA OBJEKTOV V PRIMERU POJAVA EPIDEMIJE – predava Blanka Soršak, dipl. ing. (Hišniki imajo pogosto odločujočo vlogo pri izvajanju pravilnih postopkov obvladovanja epidemiološke situacije v določeni ustanovi oz. zgradbi, zato je njihovo znanje na tem področju toliko bolj dragoceno in pomembno.) 

Vsebina: Mikrobiologija, Vrste čistil oz. razkužil pri boju z virusi, Kaj smo se naučili iz nedavne epidemiološke situacije za prihodnost

10.30 - 10.45 - odmor 

10.45 – 12.00 – VZDRŽEVANJE IN PRAVILNA IZBIRA STROJEV IN ORODIJ ZA VZDRŽEVANJE ZELENIC – PRAKTIČNI PRIKAZ VZDRŽEVANJA NA STROJIH – predava Peter Germ, avtomehanik specializiran za stroje in naprave zelenic(vrste kosilnic, redno vzdrževanje zelenic in motornih kosilnic, od brušenja rezil do menjave olja, pravilna shramba naprav za skladiščenje skozi zimo in priprave na prvo spomladansko delo) 

12.00 - 13.00 – KOSILO

13.00 - 15.00 – ZAKONSKI PREDPISI O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU NA ZAČASNIH IN PREMIČNIH GRADBIŠČIH- VARSTVO PRI DELU S TROJAMI IN NAPRAVAMI PRI DELU HIŠNIKA – predava Mirko Kodrič, dipl. ing.

15.00 -15.15 - odmor 

15.15 - 16.30 – PRAVILA IZVEDBA KVALITETNEGA OZVOČENJA PRI ORGANIZACIJI PRIREDITEV V USTANOVI ALI ZAVODU – predava IGOR FRČEČ, dipl. ing.(vrste ozvočenja, pravilna postavitev zvočnikov in odra od govorniškega mikrofona, zaradi dobre akustike, osnove mešalne mize za dober in čisti govor, male praktične skrivnosti dobrega ozvočenja).

16.30 – 17.00 – zaključek strokovnega posveta hišnikov in vzdrževalcev stavb.


Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

170,00 € + DDV (207,40 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.