19. posvet hišnikov in vzdrževalcev objektov

8:00 - 16:00 v prostorih ELPRO Križnič d.o.o.,Tomažičeva ulica 18, 2310 Slovenska Bistrica 02 843 20 65

HIŠNIK- VZDRŽEVALEC STAVB IN OPREME pri svojem delu potrebuje veliko različnih znanj, ki so povezana z zakonodajo, strokovnostjo v praksi, novostmi pri materialih, v energetiki, pri popravilu stavbnega pohištva, notranje opreme, urejanju okolice, …

Čeprav se varčuje povsod, je popolnoma nesmotrno varčevati pri znanju za prakso. Z enim strokovnim opravilom, ki se ga boste naučili na posvetu, se lahko povrne finančni vložek, kot je kotizacija.

Da vaša strokovnost ne bi bila okrnjena in vi ne prikrajšani za vsakoletno prijetno srečanje, smo preudarno izbrali vaše številne predloge za strokovne teme predavanj.

Omejili smo se na varčevanje v smeri, kaj lahko sami naredite in privarčujete vaši organizaciji. Za predavanja smo izbrali strokovnjake, ki vam bodo predavali iz prakse.

Spoštovani strokovnjaki! Želimo, da se ponovno srečamo, da svoja znanja obogatimo in izmenjamo izkušnje, ki vplivajo na varčevanje pri vašem delu in na zanesljivost!


Namen

šole, vrtci, kopališča, knjižnice, trgovski centri, bolnice, zdravstveni domovi, terme, gostinski objekti, zavarovalnice,..

Vsebina

8.00 - 8.30 – Sprejem udeležencev posveta

8.30 - 10.30 – Sodobni ogrevalni sistemi

  • Pregled hidravličnih komponent ogrevalnega sistema in kontrola ogrevalnega sistema –

  • predavatelja Miha Dimnik, Tomaž Remic

10.30 - 10.45 – Odmor

10.45 - 12.00 – Pozitivna komunikacija in reševanje konfliktov s sodelavci in poslovnimi partnerji -                                            medgeneracijski razponi – predavateljica Zlatka Dreo

12.00 - 12.45 – Kosilo

12.45 -  15.00 - Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev

                           - Naprave za kompenzacijo električne energije

                           - Sončne elektrarne in samooskrba - predavatelj Andrej Vrbnjak

15.00 – 16.00 – Ogled sodobne in avtomatizirane proizvodnje I 4.0 in najsodobnejše sončne elektrarne                                    v povezavi z avtomatizirano kotlovnico ELPRO Križnič

  • ogled transformatorske postaje v kateri bo vidna priključitev na SN strani 20 kV, energetski transformator, NN sestav na 0,4 kV, delovanje agregata, UPS naprave, sončne elektrarne. Avtomatske kompenzacijske naprave.

  • Ogled CNS sistema vodenja ogrevanje, hlajenja in prezračevanja objekta ter ogled strojnice hladilno prezračevalnih naprav.

  • Ogled sončne elektrarne na strehi objekta in pripadajoče strelovodne napeljave.


Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

170,00 € + DDV (207,40 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.