8 urna šola vodenja

Kako ustvariti delovno klimo, kjer bodo kreativnost, ustvarjalnost in stalno učenje vrednota?

Naloga vodje je, da zaposlene pripravi k temu, da si skupaj prizadevajo doseči zastavljene cilje. Izbira stila vodenja je odvisna od delovne sredine in delovne situacije. Pravi načini vodenja motivirajo zaposlene za čim boljše delo.

Uspešen vodja mora biti profesionalen pri svojem delu, da s sodelavci doseže postavljene cilje. Vodja med svojimi zaposlenimi ustvarja delovno klimo, kjer so kreativnost, ustvarjalnost, učinkovitost in želja po učenju stalne vrednote. Tisti vodje, ki to »umetnost« obvladajo, so znani kot dobri vodje.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

  • ugotovili boste, kakšen stil vodenja uporabljate in kako ga lahko izboljšate;

  • spoznali boste uporabnost drugih stilov vodenja;

  • naučili se boste, kako si pridobite avtoriteto = spoštovanje + zaupanje;

  • naučili se boste usmerjati ljudi k ciljem in doseganju rezultatov;

  • spoznali boste osnovna orodja za motiviranje;

  • pomagali vam bomo, da boste bolj samozavestno in suvereno vodili svoje podrejene.

Razvoj kompetenc:

vodenje, voditeljstvo, organizacija, učinkovita komunikacija, upravljanje s samim seboj, veščine inovativnega razmišljanja.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!