8-D METODA UČINKOVITA REŠITEV PROBLEMA – REKLAMACIJE

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Pri vsakem delu se pojavljajo napake in problemi. Le nekatere nam uspe v popolnosti rešiti, ostali problemi ostanejo nerešeni. Najbolj težko je s problemi, ki se nenehno ponavljajo in za katere ne vemo, kako bi se jih znebili.

8-D je metoda timskega reševanja problemov, proces osmih korakov, ki sistematično in učinkovito dokončno reši problem.

Prednosti 8- D metode:

 • dosežemo uspeh, ki ga posameznik ne more,

 • izrabimo najboljše sposobnosti,

 • izberemo najboljše odločitve in rešitve,

 • pridobimo čas za boljše delo,

 • imamo večje zadovoljstvo pri delu.


Cilji

Metoda 8-D je vodilo k zadovoljstvu kupca. S pravilno identifikacijo in izvajanjem ukrepov zaščitimo kupca pred ponovnimi škodljivimi vplivi problema.

Namen

dosežemo uspeh, ki ga posameznik ne more,
izrabimo najboljše sposobnosti,
izberemo najboljše odločitve in rešitve,
pridobimo čas za boljše delo,
imamo večje zadovoljstvo pri delu.

Kompetence

delo v timu, reševanje problemov, analitični pristop, komunikacija,
ciljna naravnanost.

Vsebina

 • Sestava TEAM-a za reševanje reklamacij ali problema.

 • Opis problema

 • Takojšen ukrep (odgovor v 24 urah)- dokler ne najdemo rešitev.

 • Glavni vzrok in korektivne aktivnosti.

 • Kratkoročni ukrep.

 • Dolgoročni ukrep in preventivni ukrepi.

 • Ukrep za preprečevanje ponovitve.

 • Priznanje in motivacija TEAM-u in merimo učinkovitost.

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

266,00 € + DDV (324,52 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.