AMDEK – Analiza možnih napak in njihovih posledic

Metoda Analiza možnih napak in njihovih posledic je namenjena preprečevanju napak, še preden se sploh pojavijo, kar pomeni, da se jim poizkušamo izogniti v fazi razvoja proizvoda in/ali procesa, torej takrat, ko je to stroškovno najbolj ugodno in sprejemljivo, ne pa da čakamo na pojavljanje napak v fazah proizvodnje in s tem izgubljamo na celi fronti (zmanjšanje produktivnosti, povečanje izmeta, povečanje nezadovoljstva odjemalcev, …, izguba posla).

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Spoznati metodo in njeno uporabno vrednost. Postopek izvedbe in izpeljava po fazah, na praktičnem primeru.

Razvoj kompetenc:

strokovna tehnična znanja.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!