APQP in Control Plan Napredno načrtovanje kakovosti proizvoda in Plan obvladovanja

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

CILJ

Namen APQP in Plan obvladovanja jedefinirati način naprednega načrtovanja kakovosti, ki mora bitiučinkovit pri tem pa mora zagotoviti, da se proces načrtovanja inrazvoja proizvoda in procesa čim bolj približa 100% definicijiproizvoda in procesa z namenom, preprečitve problemov v fazahserijske proizvodnje in prodaje.


Udeleženci bodo na seminarju:

  • spoznali pomen uporabe APQP in Plana obvladovanja;

  • spoznali zahteve APQP in Plana obvladovanja;

  • razumeli povezave APQP in PPAP ter FMEA in Plana obvladovanja;

  • dobili napotke za uporabo zahtev v praksi;

  • dobili potrebno razumevanje za učinkovito izvajanje APQP.


Cilji

Namen APQP in Plan obvladovanja je definirati način naprednega načrtovanja kakovosti, ki mora biti učinkovit pri tem pa mora zagotoviti, da se proces načrtovanja in razvoja proizvoda in procesa čim bolj približa 100% definiciji proizvoda in procesa z namenom, preprečitve problemov v fazah serijske proizvodnje in prodaje.

Namen

Ciljna skupina:
• Vodilni in vodstveni delavci.
• Razvijalci proizvodov in konstruktorji.
• Razvijalci procesov in tehnologi.
• Zaposleni v službi kakovosti.
• Projektni vodje.

Kompetence

strokovna tehnična znanja

Vsebina

1. Pomen načrtovanja in plana kakovosti.

2 . Matrika odgovornosti pri načrtovanju kakovosti proizvoda.

3. Osnove načrtovanja kakovosti proizvoda.

4. Časovna razpredelnica načrtovanja kakovosti.

  • Faza 1: NAČRTOVANJE IN OPREDELITEV PROGRAMA

  • Faza 2: NAČRTOVANJE IN RAZVOJ PROIZVODA

  • Faza 3: NAČRTOVANJE IN RAZVOJ PROCESA

  • Faza 4: VALIDACIJA PROIZVODA IN PROCESA

  • Faza 5: POVRATNE INFORMACIJE, PRESOJA IN KOREKTIVNI UKREPI

5. Plan obvladovanja.

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

288,00 € + DDV (351,36 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.