BSC – uravnoteženi sistem kazalnikov

Pri izgradnji sistemov poslovnega obveščanja izhajamo iz potreb vodenja poslovnih procesov in celotnega podjetja. Z uporabniki najprej definiramo ključne kazalnike uspešnosti, to so tisti dejavniki, ki neposredno vplivajo na doseganje ciljev podjetja.

Uporabljamo model uravnoteženih kazalnikov ali BSC (Balanced Scorecard), ki sta ga v sedemdesetih letih razvila profesorja Kaplan in Norton.

BSC (Balanced Scorecard) – uravnoteženi sistem kazalnikov – je managersko orodje, ki vodstvu omogoči poenotiti:

  • razumevanje glede želene uspešnosti organizacije,

  • način njenega doseganja ter

  • merila, ki opredeljujejo ta uspeh.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

  • udeleženci bodo spoznali uravnoteženi sistem kazalnikov 3. generacije po metodologiji svetovalnega podjetja 2GC Active Management iz Velike Britanije;

  • prejeli bodo pomembna navodila in praktične usmeritve, ki bodo omogočile korak za korakom zasnovati in vpeljati v prakso učinkovit poslovni model za doseganje želene uspešnosti organizacije;

  • razumeli bodo, kako razširiti uporabo BSC na nižje organizacijske nivoje (poslovne enote, poslovne funkcije, profitne centre, …).

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!