CELOVITA KAKOVOST IN INOVATIVNOSTVITKEGA PODJETJA

ODAVTOKONTROLE DO KAKOVOSTI V PROCESU STALNIH IZBOLJŠAV


CILJIN NAMEN USPOSABLJANJA

Osnovno načelo kakovosti je, da naredimotakšen izdelek, ki zadovolji vsakega kupca. V izdelavo takšnegaizdelka moramo vložiti veliko truda, uporabiti dobre vhodnemateriale, posvetiti več časa kontroli izdelkov in procesov.Kakovost se ustvarja pri vsaki operaciji delovnega procesa. Ciljsleherne proizvodnje je, da s čim manjšimi stroški doseže želenokvaliteto končnega izdelka. Predrago in neučinkovito je, čeugotovimo slabo kvaliteto - izmet, ko je izdelek že narejen.Politika financiranja ne sme zanemarjati kakovosti, saj podjetjelahko živi le toliko časa, dokler s kakovostjo izdelkov zadovoljizahteve trga.


CILJIN NAMEN USPOSABLJANJA

Pridobljenakorist na praktični delavnici:

Udeležencibodo na seminarju

 • poznalivlogo metod kakovosti v vitkem podjetju in v procesih

 • spoznaliosnovne metode obvladovanja kakovosti in avtokontrole

 • poglobiliznanje o procesnem pristopu

 • pridobilivpogled v trenutne zahteve kupca na področju metod reševanjaproblemov


Vsebina:

 1. Pomen besede KAKOVOST v vitki organizaciji

 2. Celovito obvladovanje kakovosti

 3. Principi celovitega obvladovanja kakovosti

  • Zadovoljitev zahtev kupca

  • Razumevanje verige kupec -dobavitelj

  • Izvajanje potrebnega in nepotrebnegadela

  • Narediti delo prvič dobro – 0%napak

  • Merjenje uspešnosti inučinkovitosti

  • Stalne izboljšave

  • Odgovornost za kakovost

 4. Orodjaza izvajanje izboljšav in njihovo vzdrževanje

  • Plan ukrepov

  • Časovnidiagram in diagram trendov

  • Nadzorne karte

 5.  Avtokontrola (samokontrola)

  • Priprava kontrolne dokumentacije

  • Avtokontrola AQ

  • Numerični način zapisovanja

  • Karta Xpr – R

 6. Primeri dobrih dobrih praks


Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!