Ciljno vodenje: Pot do odličnega vodenja

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, 2310 Slovenska Bistrica 02 843 20 60

CILJNO VODENJE – STRATEŠKO VODENJE

»Pot do odličnega vodenja«

Vodenje s cilji je nova metoda vodenja, pri kateri sodelujejo vsi zaposleni. Vodstvo in zaposleni postavijo cilje za vsak projekt in oddelek. Na podlagi teh ciljev se določijo cilji za vsakega zaposlenega. Ugotovili so, da je vodenje s cilji bolj učinkovito kot vodenje z navodili. Posameznik se lažje poistoveti s cilji organizacije in s ciljem, ki ga mora sam doseči, kot pa z navodili, ki jih mora upoštevati. S tem se poveča delovna uspešnost, zadovoljstvo in motivacija za doseganje ciljev. 

V tržnem gospodarstvu se bije boj za konkurenčnost, obvladovanje stroškov, iskanje prihrankov in spodbujanje inovativnosti. Vse to je postalo tudi vsakdanje delo vodij in vseh zaposlenih.


Cilji

pridobljena korist na praktični delavnici. Pridobiti veščine o metodah postavljanja “dobrih” ciljev, spoznati prednosti in pasti vodenja s cilji, pridobili praktične izkušnje za tovrstno vodenje.

Namen

Usposabljanje je namenjeno celotni vodstveni strukturi do nivoja oddelkovodij.

Kompetence

vodenje, ciljna usmerjenost, vizualizacija ciljev, osebna odgovornost, organizacija dela, osebni razvoj voditeljstva.

Vsebina

 • Pomen vizije, poslanstva, vrednot pri vodenju s cilji

 • Dolgoročni plani organizacije in strategije v tem letu

 • Metodologija postavljanja ciljev

 • Vizualizacija ciljev

 • Komuniciranje ciljev

 • Kaskadiranje ciljev

 • Naloge, odgovornosti in pooblastila za vodje.

 • Postavljanje individualnih ciljev  vsem zaposlenim

 • Kako zaznavamo dosežene cilje

 • Ocenjevanje osebne delovne učinkovitosti in nagrajevanje

 • PDCA ciljev- nadzor

 • Plan sprememb pri osebnem vodenju


Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

288,00 € + DDV (351,36 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.