Ciljno vodenje

Vodenje s cilji je nova metoda vodenja, pri kateri sodelujejo vsi zaposleni. Vodstvo in zaposleni postavijo cilje za vsak projekt in oddelek. Na podlagi teh ciljev se določijo cilji za vsakega zaposlenega. Ugotovili so, da je vodenje s cilji bolj učinkovito kot vodenje z navodili. Posameznik se lažje poistoveti s cilji organizacije in s ciljem, ki ga mora sam doseči, kot pa z navodili, ki jih mora upoštevati.  S tem se poveča delovna uspešnost, zadovoljstvo in motivacija za doseganje ciljev.

V tržnem gospodarstvu se bije boj za konkurenčnost, obvladovanje stroškov, iskanje prihrankov in spodbujanje inovativnosti. Vse to je postalo tudi vsakdanje delo vodij in vseh zaposlenih.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

  • spoznati metode za postavljanje dobrih ciljev,

  • spoznati prednosti in pasti vodenja s cilji,

  • pridobiti praktične izkušnje za tovrstno vodenje.

Predpogoji za uspešno ciljno vodenje:

  • jasno postavljeni cilji organizacije (vsaj za eno leto vnaprej),

  • jasno postavljeni cilji organizacijskih enot (služb, oddelkov),

  • usposabljanje vodje za postavljanje ciljev, ocenjevanje, spodbujanje in motiviranje,

  • usposobljanje vodje za komuniciranje.

Razvoj kompetenc:

razvijanje vizije, poslanstva in strategij, ciljno vodenje, postavljanje ciljev, komunikacija, stalno izboljševanje procesov, učinkovita motivacija.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!