Coaching pri vodenju

8:00 - 15:00 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 65

S coachingom do večjih poslovnih in osebnih dosežkov

Coaching je metoda, katera je usmerjena v prihodnost za doseganje vrhunskih rezultatov/ciljev in ne v reševanje težav iz preteklosti. Coaching pomeni pomagati posamezniku, da razvije vse svoje potenciale, da uporabi vse svoje notranje vire. Združuje notranje vire, sposobnosti in moči posameznika, da preseže lastne omejitve in da od sebe največ za dosego lastnih ciljev/rezultatov. Ti cilji se navezujejo na rezultate organizacije v kateri dela. Z vpeljevanjem coachinga v organizaciji se posredno izboljšajo odnosi, komunikacija, ustvarjalno vzdušje, uspešen sistem delitve nalog. Vodje, kateri obvladajo veščine te metode verjamejo v svoje zaposlene in s tem povečujejo zavzetost in pripadnost organizaciji.


Cilji

Razvijanje in izvajanja coachinga je konkurenčna prednost organizacije, katera skrbi za razvoj inovativnosti, produktivnosti, učinkovitosti, iskanju notranjih rezerv v ljudeh in spodbujanje delovne klime v delovnem okolju.

Namen

znanje o namenu coachinga, postavljanje pravilnih vprašanj, razumeti da je poslušanje pomembnejše od govorjenja, občutiti sogovornika, motivirati s pomočjo empatije, gledati na prihodnost- rezultate, pustiti kreativno razmišljanje, da pridejo do rezultatov, zaupati sodelavcu pri iskanju rešitev in opravljanju nalog,…

Kompetence

Vodenje, timsko delo, sprejemanje odločitev, poznavanje drugih in njihovo razmišljanje, odgovornost do sebe in drugih, ustvarjalnost, upravljanje s seboj, sistemsko razmišljanje, doseganje ciljev, usmerjenost k rezultatom, poslušanje in postavljanje pravilnih vprašanj, učinkovita komunikacija.

Vsebina

 • POMEN VPELJAVE PROCESA COACHINGA V ORGANIZACIJO

 • OSNOVE COACHINGA IN DEFINICIJE

  • Kaj ni coaching

  • Razlika med mentoriranjem, vodenjem, svetovanjem, treningom, terapijo

  • Kaj je coaching

 • MODEL GROW

  • Goal – Cilj

  • Reality – Realnost

  • Opportunity – Možnosti

  • Will – Volja

 • KDO JE PRIMEREN ZA VKLJUČITEV V PROCES COACHINGA

  • Voditeljski model Katedrala

  • Model Rdeče črte

  • Aktivno Zavzeti in zavzeti zaposleni

 • KDO JE LAHKO COACH IN KAJ MORA OBVLADATI

  • Profil coacha

  • Kompetence

 • VEŠČINE ZA IZVAJANJE COACHINGA

  • Govorica telesa

  • Aktivno poslušanje

  • Sposobnost spraševanja

  • Sposobnost zaznavanja

  • Grajenje zaupanja

  • Motiviranje

  • Osredotočenost

  • Objektivnost

  • Odgovornost

 • NADZOR NAD PROCESOM VPELJAVE COACHINGA

  • Redni sestanki udeležencev, vodja, coach

 • PRIMERI DOBRE PRAKSE

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

0,00 € + DDV (0,00 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.