Davki v vašem podjetju

8:00 - 15:00 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Dobro poznavanje davkov odločilno vpliva na poslovanje podjetij, s čimer se lahko izognemo marsikateremu »glavobolu«. Na internem izobraževanju se boste seznanili z razlikami in obdavčitvijo dohodkov na podlagi podjemnih in avtorskih pogodb, povračili stroškov v zvezi z delom v vašem podjetju, kot so prevoz na delo, nadomestilo za prehrano, jubilejne nagrade, odpravnine ipd., in načinom pravilnega izpolnjevanja potnih nalogov ter obračunov potnih stroškov na primerih iz vaše prakse.

Opozorili vas bomo, na kaj morate biti pozorni z vidika DDV pri:

 • sklepanju pogodb,

 • izdajanju računov,

 • obdavčitvi storitev,

 • preverjanju davčnih številk ipd.

Izvedeli boste tudi, kakšne so posledice, povezane z DDV, pri transakcijah z nepremičninami, ki jih boste opravili, ter kdaj je treba narediti popravek odbitka DDV in kdaj to ni potrebno.


Cilji

preverili boste pravilnost obdavčitve dohodkov zunanjih izvajalcev na podlagi podjemnih in avtorskih pogodb ter višine povračil stroškov v zvezi z delom vaših zaposlenih,
preverili boste ustreznost načina izpolnjevanja potnih nalogov in obračunov potnih stroškov v vašem podjetju, pomagali pa vam bomo pripraviti tudi interni pravilnik o potnih stroških,
izvedeli boste, na kaj je potrebno biti z vidika DDV pozoren pri dogovarjanju za posel in izdajanju računov,
pridobili boste informacije o obdavčitvi transakcij z nepremičninami z DDV in davkom na promet nepremičnin ter informacije o vplivu teh transakcij na odbitek DDV in
predvsem boste dobili odgovore na konkretna vprašanja, ki se porajajo v vašem podjetju.

Vsebina

 • OBDAVČITEV DOHODKOV NA PODLAGI PODJEMNIH IN AVTORSKIH POGODB:

  • obdavčitev dohodkov, prejetih na podlagi avtorske pogodbe, pogodbe o delu ter pogodbe o začasnem ali občasnem delu upokojencev,

  • obdavčitev povračil stroškov, prejetih na podlagi omenjenih pogodb,

  • praktični zgledi obdavčitve prejemkov,

 • POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM:

  • pravne podlage za izplačevanje stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja,

  • prehrana med delom,

  • prevoz na delo,

  • terenski dodatek in nadomestilo za ločeno življenje,

  • jubilejna nagrada,

  • različne vrste odpravnin,

  • solidarnostna pomoč,

 • POVRAČILA POTNIH STROŠKOV:

  • kaj je pomembno pri izpolnitvi potnega naloga,

  • kako izpolnimo obračun potnih stroškov,

  • kakšna je višina povračil potnih stroškov po delovnopravni zakonodaji,

  • kako se ta višina razlikuje od neobdavčene višine povračil potnih stroškov,

  • vodenje evidence o uporabi službenih vozil (knjiga voženj),

  • praktični primeri izračuna dnevnic (zahtevnejši primeri),

  • pomoč pri pripravi internega pravilnika o potnih stroških,

 • DDV ZA »NEFINANČNIKE«:

  • pomen identifikacijske številke za DDV davčnega zavezanca (preverjanje DDV številk v sistemu »VIES«),

  • kdaj moramo izdati račun in kateri so obvezni elementi računa (klavzule na računih),

  • kaj je potrebno v zvezi z DDV napisati v pogodbi, da ni potem »prepozno« (incoterms klavzule),

  • kako je obdavčena prodaja in nakup blaga v in iz tujine,

  • kako so obdavčene storitve, zaračunane in prejete v in iz tujine,

  • kdaj je potrebna registracija za DDV v tujini,

 • OBDAVČITEV TRANSAKCIJ Z NEPREMIČNINAMI:

  • prodaja nepremičnine (kateri davek obračunamo ob prodaji – DDV ali davek na promet nepremičnin, kdaj se pri prodaji nepremičnine uporabi obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1, opcijska obdavčitev z vidika DDV, stopnja DDV),

  • dajanje nepremičnine v najem (opcijska obdavčitev z vidika DDV),

  • pridobitev nepremičnine (pravica do odbitka DDV, delna pravica do odbitka DDV -odbitni delež, ločeno knjigovodstvo),

  • sprememba namembnosti nepremičnine (popravek odbitka vstopnega DDV – praktični primeri).

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

0,00 € + DDV (0,00 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.