Delo z napornimi sogovorniki in reševanje konfliktov

8:00 - 15:00 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 65

Vsak konflikt povzroči motnjo med sogovorniki. Slabi odnosi vplivajo na komunikacijo in učinkovitost dela. Posledice nerešenih konfliktov so vzrok za psihično nasilje.

Težaven – naporen človek je tisti, ki s svojim vedenjem povzroča težave vam in drugim. Pri delu s takim človekom se moramo pripraviti na težavni komunikacijski odziv – vedenje. Takšna naporna komunikacija zahteva poznavanje sebe, naše odzive in ugotovitev, če naše vedenje spodbuja ali pripomore, da se sogovornik posledično vede težavno.

Delo z napornimi sodelavci se kaže kot odsotnost z dela v obliki bolniške. Nastale bolezni zaradi slabih odnosov se kažejo, kot ponavljajoče se migrene, glavoboli, motnje srčnega utripa, težave z želodcem, žolčem, jetri, bolečine v mišicah in sklepih.


Cilji

udeleženci dobijo znanje o preprečevanju in reševanju konflikta, izboljša se odnos in zaupanje med zaposlenimi, izboljšajo se rezultati dela, udeleženci se naučijo prepoznavati in obvladovati čustva, udeleženci se naučijo reševati probleme brez osebnih napadov.

Kompetence

reševanje konfliktov, učinkovita komunikacija, ki rešuje probleme, pravilno izrekanje kritike, upravljanje s čustvi.

Vsebina

 • KAJ JE KONFLIKT?

 • KOMUNIKACIJSKI VZROKI ZA NASTAJANJE KONFLIKTA

  • VAKOG – upoštevanje čutne ostrine

  • Razumevanje po 4MAT sistemu – predstavitev dela

 • VRSTE RAZLIČNIH FILTROV PRI RAZUMEVANJU

 • POZICIJE, KATERE UPORABLJAMO PRI KOMUNICIRANJU

 • VRSTE TEŽAVNIH LJUDI IN NJIHOVO VEDENJE

 • OBVLADOVANJE IN PREPOZNAVANJE ČUSTEV PRI NASTAJANJU KONFLIKTA

 • NAČINI IN POGOJI ZA REŠEVANJE IN PREPREČEVANJE KONFLIKTA

  • Pozitivna naravnanost

  • Zadovoljevanje življenjskih potreb

  • Kalibriranje po NLP

 • STRATEGIJE ZA REŠEVANJE KONFLIKTA

 • KOMUNIKACIJA KOT TEMELJ USPEHA IN NEUSPEHA

  • Pozitivna naravnanost pri pogovoru

  • Pravilno izrekanje kritike

  • Vrnitveno sporočilo

 • OSEBNI PLAN SPREMEMB PRI NADALJNJEM DELU

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

0,00 € + DDV (0,00 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.