Dobra komunikacija s sodelavci in strankami

Karkoli določena organizacija proizvaja ali ponuja, vse temelji na medčloveških odnosih.

Največji kapital vsake organizacije so ljudje. Vsak zaposleni si želi biti v svoji delovni sredini spoštovan, sprejet in cenjen zaradi svojih znanj in spretnosti. Velikokrat se zgodi, da sodelavci, vodje in stranke s svojim nepravilnim obnašanjem in pristopom to preprečijo. Dobri medsebojni odnosi spodbujajo in motivirajo ljudi, da radi hodijo na delo, kar se odraža v dobrih rezultatih in visoki produktivnosti. Temelj dobrih medsebojnih odnosov je osnovno znanje o pravilnem komuniciranju in sprejemanje ljudi takih, kot so.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Naučimo se osnov sodobnega bontona in spoznamo, zakaj ljudje isto situacijo različno sprejemajo. Seminar je namenjen dvigu kulturne ravni vseh zaposlenih, kar dosežemo s tem, da se ga udeležijo vsi zaposleni in si naredijo osebnostni načrt sprememb.

Razvoj kompetenc:

komunikacija, prepoznavanje temperamentov, preprečevanje konfliktov, osebna rast.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!