Dobra poslovna komunikacija med sodelavci in strankami

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 65

Karkoli določena organizacija proizvaja ali ponuja, vse temelji na medčloveških odnosih. Največji kapital vsake organizacije so ljudje. Vsak zaposleni si želi biti v svoji delovni sredini spoštovan, sprejet in cenjen zaradi svojih znanj in spretnosti. Velikokrat se zgodi, da sodelavci, vodje in stranke s svojim nepravilnim obnašanjem in pristopom to preprečijo. Dobri medsebojni odnosi spodbujajo in motivirajo ljudi, da radi hodijo na delo, kar se odraža v dobrih rezultatih in visoki produktivnosti. Temelj dobrih medsebojnih odnosov je osnovno znanje o pravilnem komuniciranju in sprejemanje ljudi takih, kot so.

Trg torej- zahteva konkurenčnost, konkurenčnost pa pomeni učinkovitost na vseh delovnih mestih v organizaciji. Na učinkovitost vplivajo:

 • jasno postavljeni cilji

 • stalno komuniciranje o ciljih in dosežkih

 • povratne informacije

 • spoštovanje

 • zaupanje

 • ustrezna delovna klima in organizacijska kultura.

Naučili se bomo poslovnega sodobnega komuniciranja v organizaciji in spoznali, zakaj ljudje isto situacijo različno sprejemajo.Cilji

Spodbujanje dobrih odnosov med sodelavci in vpliv odnosov na uspešnost dela in učinkovitost delovnih procesov v podjetju
Spodbujanje inovativnega razmišljanja in pomen kakovosti pri delu
Pomen kritike s strani vodje
Zakaj vodja ne sme biti vaš prijatelj
Dvig zavzetosti za delo pri posamezniku
Spodbujanje boljše komunikacije in dela v timu

Namen

Naučili se bomo poslovnega sodobnega komuniciranja v organizaciji in spoznali, zakaj ljudje isto situacijo različno sprejemajo.

Vsebina

 • Pomen vizije organizacije in osebnega poslanstva na delovnem mestu

 • Zavzetost, delna zavzetost in nezavzetost

 • Poznavanje svojih osebnih in službenih ciljev

 • Pomen učinkovitosti na delovnem mestu

 • Prepoznavanje lastnih vrednot in vrednot podjetja

 • Vrste tipov ljudi po temperamentu

  • Analiza vseh štirih tipov

  • Razumevanje različnih pogledov

  • Preprečevanje konflikta

 • Testiranje posameznika – ugotavljanje temperamenta

 • Odnosi temeljijo na dobri komunikaciji

  • Spoštovanje in izražanje spoštovanja

  • Pravila vedenja v organizaciji za boljšo klimo

 • Pomen kritike in pohvale

 • Pomen in reševanje konflikta na delovnem mestu

  • Strategija reševanja konfliktov

 • Pomen čustev in dobrih odnosov na delovnem mestu

  • Pomen čustvene inteligence EQ in IQ

 • Osebnostni načrt sprememb

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

199,00 € + DDV (242,78 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.