ELEKTRO - PNEVMATIKA V PRAKSI

08:00 - 14:30 IZZA d.o.o., Ljubljanska cesta 42, 2310 Slovenska Bistrica 02 843 20 65

Kandidati se seznanijo z uporabljeno simboliko v elektro pnevmatičnih krmilnih shemah. Znajo narisati enostavno in zahtevnejšo vezalno shemo ter uporabiti vezalni načrt pri izdelavi krmilja. 

Po zaključenem usposabljanju so kandidati sposobni izvajati dela na področju krmiljenja, izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo in le to uporabiti za odkrivanje napak. 

Delo s pnevmatičnimi in elektro pnevmatičnimi komponentami v praksi temelji na vzdrževanju sistema in posameznih enot. Vedno večji poudarki so na izkoristkih komprimiranega zraka, od kompresorske postaje, do samega uporabnika, ter na sistematičnem spremljanju netesnih mest v sistemu. 

Kandidati delajo v timu oziroma v dvojicah. Razmišljajo kot mehatroniki, z veliko predanostjo in motivacijo se pomikajo naprej, seznanijo se z različnimi pristopi. Spoznajo filozofijo TPM, avtomatizacijo po meri človeka, metodo Poka-Yoke, JIT pristop, Kaizen. Spoznajo bionični pristop.


Namen

Kandidati se seznanijo z uporabljeno simboliko v elektro pnevmatičnih krmilnih shemah. Znajo narisati enostavno in zahtevnejšo vezalno shemo ter uporabiti vezalni načrt pri izdelavi krmilja.

Vsebina

 • Spoznavanje elektro pnevmatičnih komponent po funkciji, konstrukciji, namenu uporabe in standardnih oznakah 

 • Logične funkcije 

 • Osnovni principi industrijskih električnih krmilij: stikala, kontakti, releji 

 • Električni senzorji (induktivni, kapacitivni in infrardeči) 

 • Elektromagnetni ventili 

 • Samodržna vezava 

 • Standardi priprave zraka (vlažnost, filtriranje, naoljevanje) 

 • Načrtovanje elektro pnevmatičnih krmilij 

 • Zasnova in delovanje elektro pnevmatičnih vezij 

 • lnterakcija med električnim krmilnim delom in pnevmatičnim močnostnim delom 

 • Diagram pot – korak 

 • Funkcijski diagram 

 • Sistematičen razvoj EP vezij 

 • Vaje 

 • TPM 

 • Analiza krmilnih nalog 

 • Poznavanje normalnih parametrov delovanja

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

188,00 € + DDV (229,36 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.