Faze vpeljave projekta VP

 1. FAZA PROJEKTA - PROIZVODNJA

  • Usposabljanje za vodstvo

  • Podajanje osnovnih smernic vpeljave vitkega podjetja

  • Določitev vodje celotnega projekta

  • Določitev pilotne linije ali oddelka

  • Usposabljanje za zaposlene v pilotni liniji

  • Praktična vpeljava 5S na liniji

  • Vizualizacija linije

 2. FAZA PROJEKTA – RAZVOJ KADROV

  • Priprava vodij za projekt vitko podjetje

  • Usposabljanje za vse zaposlene

  • Vpeljava nove sistematizacije – projekt

  • Vpeljava letnih razgovorov – projekt

  • Vpeljava mentorstva - projekt

 3. FAZA PROJEKTA - PROIZVODNJA

  • ANALIZA PROCESA V PROIZVODNJI

  • Analiza procesa v proizvodnji

  • Standardizacija dela

  • Analiza vrednostnega pretoka materiala

  • Metoda SMED

  • Učinkoviti vizualni delovni sestanki

 4. FAZA PROJEKTA – PISARNE

  • VPELJAVA VITKEGA DELA V PISARNE

  • Usposabljanje za vse zaposlene v pisarni

  • Organizacija dela v pisarni

 5. FAZA PROJEKTA – CELOTNA ORGANIZACIJA

  • Celotna analiza poslovnega procesa