FMEA – Analiza možnih napak in njihovih posledic

Metoda  FMEA – Analiza možnih napak in njihovih posledic je namenjena preprečevanju napak, še preden se sploh pojavijo, kar pomeni, da se jim poizkušamo izogniti v fazi razvoja proizvoda in/ali procesa, torej takrat, ko je to stroškovno najbolj ugodno in sprejemljivo, ne pa da čakamo na pojavljanje napak v fazah proizvodnje in s tem izgubljamo na celi fronti (zmanjšanje produktivnosti, povečanje izmeta, povečanje nezadovoljstva odjemalcev, …, izguba posla).

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Udeleženci bodo na seminarju:

  • spoznali metodo FMEA,

  • spoznali tehniko izvajanja FMEA,

  • spoznali možne variante ocenjevanja,

  • dobili potrebno znanje za učinkovito izvajanje analize.

Razvoj kompetenc:

strokovna tehnična znanja, analiza svojega dela, odgovornost.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!