Gradnja avtoritete in psihologije vodje: Ključi do odličnega vodenja

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

GRADNJA AVTORITETE IN PSIHOLOGIJA VODENJA SODELAVCEV 

»Ključ do odličnega vodenja« 

Dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu je v največji meri odvisno od vodje. Psihologija vodenja ljudi se ves čas spreminja in vsak sodobni vodja mora slediti novim trendom in pristopom. Novi časi zahtevajo vodjo, kateremu sodelavci sledijo in jim je vzor. Pridobiti avtoriteto in jo vzdrževati v svoji delovni skupini je naporno in zahtevno. Da posameznik dozori in zraste v vodjo, potrebuje več kot tri leta. V tem času spremeni miselnost do vodenja, sprejme sebe kot vodjo in postane strokovnjak za delo z ljudmi. Učinkovito vodenje ljudi temelji na sposobnosti spoštovati stališča drugih ljudi. Sodobni vodja gradi svojo kredibilnost, zaupanje in spoštovanje do vseh svojih sodelavcev.


Cilji

Ugotovili boste, kakšen stil vodenja uporabljate in kako ga lahko izboljšate, koliko avtoritete ste si že pridobili, kako lahko usmerjate ljudi k ciljem in doseganjem rezultatov, kako spodbudite osebno motivacijo posameznika. Spoznali boste orodja za vodenje in njihovo uporabnost v praksi, upoštevali boste drugačne poglede na delo in odnose z ljudmi.

Namen

Vodjem, managerjem, direktorjem, podjetnikom, vodjem oddelkov, vodjem timov, vodjem projektov, vsem vodjem, ki željo spoznati nove tehnike in orodja pri vodenju ljudi, tistim, ki bodo napredovali v svoji delovni sredini in bodo morali voditi svoje sodelavce, vsem, ki so dobili novo delovno mesto vodje in bi radi pridobili socialno moč in avtoriteto.

Vsebina

1. Razvoj organizacijskega okolja in pomen avtoriteta

2. Vpliv vodenja na kulturo in klimo v organizaciji

  • Vizija, strategija, poslanstvo, vrednote

3. Elementi kateri gradijo avtoriteto vodje

4. Vrste avtoritete, s katero upravlja vodja

  • Formalna moč - dodeljena

  • Socialna moč – pridobljena

5. Kakšno avtoriteto imate vi v vaši skupini - vaja

6. Pravila pridobivanja moči - avtoritete, če ste zrasli v vodjo iz svoje delovne skupine

7. Pridobivanje sposobnosti vodenja skozi različna časovna obdobja

8. Grajenje psihologije vodenja sodelavcev

9. Pomen kredibilnosti, zaupanja, spoštovanja

10. Osnova dobre komunikacije temelji na spoštovanju

  • Verbalna in neverbalna komunikacija

11. Pravila poslovne komunikacije vodje do sodelavcev

  • Sodobni poslovni EU bonton do sodelavcev in poslovnih partnerjev

12. Plan sprememb pri osebnem vodenju

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

281,00 € + DDV (342,82 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.