Gradnja uspešnega tima

Vsi, ki se ukvarjajo z iskanjem novih sodelavcev, vedo, da je sestava pravega delovnega tima zelo odgovorna in vse prej kot lahka naloga. Izbira bo vplivala na kakovost opravljenega dela na določenem delovnem mestu, na delovanje tima, v katerega se bodo kandidati vključevali, in posredno tudi na delovanje celotnega podjetja.

Timski pristop k delu je pogosto učinkovita rešitev, ki podjetjem omogoči večji dobiček, manjšo fluktuacijo kadra in ugodnejšo organizacijsko klimo. Podjetja, ki gojijo timski pristop, se približujejo bolj moderni organizacijski kulturi, ki je značilna za uspešna podjetja. Tim ni zgolj skupina ljudi, ki skupaj deluje na nekem področju. Pravi tim se začne oblikovati šele takrat, ko skupina ljudi skupaj raste in prevzema odgovornost za izpolnjevanje postavljenih ciljev.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

  • večji izkoristek zaposlenih in aktivacija sinergijskih učinkov zaposlenih;

  • ugodnejša klima v podjetju in utrjevanje blagovne znamke;

  • boljša pretočnost informacij in manj komunikacijskih blokad;

  • boljše obvladovanje stresa, saj se v timih doživljanje stresa enakomerneje porazdeli, kar posledično razbremenjuje posameznike;

  • večja motiviranost zaposlenih.

Razvoj kompetenc:

vodenje, komunikacija, sodelovanje, reševanje konfliktov, delo z ljudmi.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!