Hidravlika – odprava napak in vzdrževanje

Hidravlika je z uveljavljenjem avtomatizacije in racionalizacije delovnih procesov postala nepogrešljiva v vseh vejah industrije. Z razvojem se tudi hidravlika z vsemi elementi nenehno izboljšuje in je vedno bolj zmogljiva. Najbolj pomembni sta učinkovitost in produktivnost s čim manj stroški. Veliko se naučimo iz prakse. Za učinkovito proizvodnjo pa je nujno potrebno poznati teoretične osnove hidravlike. Delo s hidravliko v praksi temelji na vzdrževanju sistema in posameznih enot. Vedno večji poudarki pa so na izkoristkih.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Spoznati elemente hidravlike z medijem; prepoznati funkcijo in namen uporabe; spoznati enostavne izračune uporabnosti; dobiti znanje za vzdrževanje in odpravo napak v elementih in sistemih.

Razvoj kompetenc:

strokovna tehnična znanja.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!