Hidravlika za vzdrževalce in konstrukterje

8:00 - 15:00 IZZA d.o.o., Ljubljanska cesta 42, 2310 Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Vloga hidravlike je nepogrešljiva z uveljavljenjem avtomatizacije in racionalizacije delovnih procesov v vseh vejah industrije.

S tem razvojem se tudi hidravlika z vsemi elementi, nenehno izboljšuje in temelji na čim večji zmogljivosti. Najbolj pomembna je učinkovitosti in produktivnosti s čim manj stroški.

Veliko nas nauči praksa. Nujno potrebno je obvladovati teoretične osnove zaradi efektivnosti proizvodnje.

Temelji dela s hidravliko v praksi temeljijo na vzdrževanju sistema in posameznih enot. Vedno večji poudarki pa so na izkoristkih.


Cilji

strokovna tehnična znanja

Namen

Seminar je namenjen vsem ki delajo z hidravliko: vzdrževalcem, tehnologom, konstrukterjem, nabavnikom, vodjem proizvodnje.

Vsebina

Osnovni fizikalni principi hidravlike:

  • Uporaba osnovnih fizikalnih enačb v hidravliki (hidrostatika, hidrodinamika)

  • Hidravlične tekočine-tlačne tekočine

  • Spoznavanje elementov po funkciji, oznakah, konstrukciji in po namenu uporabe

  • Karakteristike črpalke in ventilov

  • Hidravlični udar, kavitacija

  • Preračun hitrosti, tlakov, sil, razmerij, uporov

  • Vzdrževanje hidravličnih naprav in sistemov

  • Izdelava dokumentacije

  • Vaje, vprašanja iz prakse

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

256,00 € + DDV (312,32 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.